Svensker snakker norsk dialekt

Jamtene sier ku, svenskene sier ko. Jamtene sier bein, svenskene sier ben. Dialekten som snakkes i Jämtland er norsk, ikke svensk, mener språkforsker Bo Oscarsson.

Ku på bås
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Oscarsson er språkforsker og programleder for dialektprogrammet «På reine jamska» på Radio Jämtland, som er en del av Sveriges radio. Han har også samla jamtske ord i ei stor ordbok som heter «Orlboka» (uttales med tjukk L).

Likner trøndersk

Bo Oscarsson

Bo Oscarsson er programleder for dialektpgrogrammet 'På reine jamska' i Sveriges Radio.

Foto: Lena Näslund

Hvis en trønder hadde tatt en titt i denne «Orlboka», ville han funnet massevis av ord som er like i trønderdialekten. Kontakten mellom Trøndelag og Jämtland har vært sterk til alle tider.

Frösömartnan i Östersund er omtalt allerede på 1100-tallet, og man tror Levangermartnan er like gammel.

På disse markedene møttes trønderne og jamtene, uavhengig av hvem som var konge, og hvor han til en hver tid hadde satt grensa. Jämtland har nemlig skifta mellom å være norsk og svensk i løpet av de siste 1000 åra.

Sverres erobring

I året 1178 erobra kong Sverre Jämtland. Området øst for Trøndelag var deretter del av Norge, og seinere Danmark-Norge, helt til freden i Bremsebro ble undertegna i 1645.

Kong Sverre før Fimreiteslaget

Kong Sverre

Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordan

Man kan fremdeles høre at trønderne og jamtene var landsmenn i fem hundre år.

- Vi sier gaupe, skjære og frosk, sier Bo Oscarsson. Svenskene sier lodjur, skata og groda.

Men trøndersk likner også på svensk, forteller språkforsker Tor Erik Jenstad.

- I Inntrøndelag sier mange slut med lang u, og bruker til og med intetkjønn i bestemt form på slutet. En trønder kan si at han skal sti opp i stedet for stå opp. Det er det samme som stiga upp på svensk.

Øst- og vestnordisk

Tor Erik Jenstad

Tor Erik Jenstad leder dialektprogrammet 'Sei det' på NRK Trøndelag.

Foto: Lina Bjørgan / NRK

At dialektene i Jämtland og i Trøndelag likner på hverandre fordi det har vært handel på tvers av grensa, er jo ganske opplagt.

Hva er det som får Bo Oscarsson til å mene at jemtsk er en norsk dialekt? Jo, jemtsk har flere vestnordiske trekk.

Norsk er et vestnordisk språk, mens svensk er østnordisk. Skillet mellom østnordisk og vestnordisk skjedde rundt vikingtida på 800-tallet.

Forskjellen viste seg blant anna i ord som ku, bru og tru. På svensk sier man ko, bro og tro. Jamtene bruker de vestnordiske variantene.

De østnordiske språkene svensk og dansk mista også diftongene. De sier ben, sten og ren, mens nordmenn sier bein, stein og rein. Også her følger jamtene den vestnordiske regelen.

Jamtene kom fra Norge

- Så det blir litt pussig når jemtsk kalles en svensk dialekt, mener Bo Oscarsson. Jämtland har bare vært svensk siden 1645, og diftongene forsvant fra svensk på 1000-tallet.

- Jeg tror på Snorre Sturlasons kongesagaer. Der står det at jamtene kom fra Norge, så at vi snakker norsk er ganske selvsagt, avslutter jamten Oscarsson.

Språkteigen hører du i NRK P2 søndager kl. 09.30 og mandager kl. 23.30.