Steinalderens sjamaner

På Skavberget på Kvaløya i Tromsø finnes bergkunst fra steinalderen og du kan høre om sju tusen år gamle sjamaner som danset over bergflatene...

Noen av figurene på Skavberget er ikke riktig oppmalt. Ny forskning viser helt andre figurer.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Bergkunst fra steinalderen

To dansende figurer er en og samme kvinnelige sjaman. Hun setter seg i transe og flyr.

To dansende figurer er en og samme kvinnelige sjaman. Hun setter seg i transe og flyr til en annen verden.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Helt ut mot Rystraumen ved Kvaløya, på gården Skavberget ligger det tre flotte bergflater med en mengde innhugde figurer fra steinalderen. På dette stedet har det blitt hugget inn bilder i en periode på flere tusen år. - De eldste figurene går helt tilbake til den første fasen av steinalderen, kanskje for ni tusen år siden, men vi har ikke funnet alt. Her kan det enda være mange figurer og felter vi ikke har oppdaget, sier arkeolog Jan Magne Gjerde.

Sjamaner i transe

Gerd Stamsø Munch ( 81) , er en levende legende som arkeolog ved Tromsø Museum gjennom mange tiår.

Gerd Stamsø Munch ( 81) , er en levende legende som arkeolog ved Tromsø Museum gjennom mange tiår.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

I sin doktorgradsavhandling har Gjerde studert de aller fleste steinalderristninger som er kjent på hele Nordkalotten. Han har reist i Russland, Finland og Sverige, i tillegg til Norge. – Jeg har sett på minst 300 steder med tusentalls paneler av bergkunst fra steinalderen. Selv om ingen er like, er det mange fellestrekk som forteller om ritualer, dagligliv og fangst. – Se for eksempel på disse to menneskefigurene, sier Gjerde. Han peker på to kvinnefigurer, detaljert framstilt i dansepositurer og med en tromme hevet i den ene hånden. Tidligere trodde man at dette var to personer, sier Gjerde. – Men nå er tolkningen heller at det er den samme personen, en kvinnelig sjaman, som setter seg selv i transe og svever over land og vann.

Begeistring og innsikt

Arkeolog Jan Magne Gjerde demonstrer hvordan en strekfigur med armene utstrakt forvandles

Arkeolog Jan Magne Gjerde demonstrer hvordan en strekfigur med armene utstrakt forvandles til en rituell bjørn.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Sjamaner kunne fly, de kunne forflytte seg i tid og rom. Og det er det som skjer her, sier Gjerde og peker på en stor bergsprekk like ved den ene figuren. – Hit inn skulle sjamanen, til skillet mellom en åndelig og verdslig verden. Gjerde demonstrer også andre figurer på fjellflatene på Skavberg. En oppreist mannsfigur som blir til en bjørn og også nye ristninger som tidligere ikke har vært sett. På Skavberget treffer vi også 81 år gamle Gerd Stamsø Munch. Hun har arbeidet som konservator og arkeolog ved Tromsø Museum i en menneskealder og er fortsatt full av begeistring og innsikt i Kvaløyas kulturminner.

Spennende historie får du i Museum, NRK P2, lørdag27/10 kl. 16.03 og søndag 28/10 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.