NRK Meny
Normal

Språkhistorie

Verdens språk er mer like enn vi tror, i følge forskere.

De aller første skrifter

Språk fra ulike deler av verden høres svært ulike ut, men på grammatisk nivå er variasjonen liten, i følge professor Rolf Teil Endresen.

Tidligere var det vanlig blant språkforskere å gå ut i fra at alle språk stammet fra én opprinnelig språkfamilie. Men nå tror man at det finnes flere opprinnelige språkfamilier, og at språk har oppstått flere ganger gjennom historien.

Lytt: Verdt å vite. Om språkhistorie. Fra 2000

Sendes på NRK Gull tirsdag 17. juni kl 09.30 og 22.30.