Slurv med språket er bra

Hvis du slurver når du prater, signaliserer du at du er trygg og selvsikker på språket du snakker, mener dansk språkforsker.

Hvem har den fineste stemmen?

Det er bra å slurve når man snakker, mener dansk forsker.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Neste gang bestemor klager over at du snakker for utydelig kan du vise henne dette. Den danske språkforskeren Ruben Schachtenhaufen mener nemlig at slurv med språket bare er positivt.

Slurveregler

Riktignok hvis man følger slurvereglene. Under kan du høre et eksempel på godt dansk slurv:

For å greie å slurve riktig med språket, må du kunne det veldig godt. Det er en kunst å trekke sammen de riktige stavelsene og utelate de riktige lydene.

Innvandrere og andre som har ennå ikke har lært dansk så godt, snakker mye tydeligere og slurver mindre med språket enn innfødte dansker, sier Ruben Schachtenhaufen, som skriver om språkslurv i sin doktoravhandling ved Handelshøjskolen i København.

Djon bil!

Ruben Schachtenhaufen

Ruben Schachtenhaufen skriver doktoravhandling om slurv i språket.

Foto: Privat

Ruben Schachtenhaufen er spesielt interessert i det han på fagspråket kaller reduksjoner. Det vil si ord og stavelser som blir trukket sammen. ”Det er jo en bil” kan for eksempel bli til ”djon bil”. Dette kan vi høre både på dansk og norsk.

Samme person kan uttale det samme ordet ulikt i ulike situasjoner. Når vi vil framheve de viktige ordene i setningen, gjør vi dette ikke bare ved å uttale dem tydelig, men også ved å slurve med ordene som er mindre viktige, sier Schachtenhaufen.

Mer slurvete utover i samtalen

Den danske språkforskeren forteller om et av lydopptakene han har brukt som forskningsmateriale. Ei gruppe personer viser hverandre forskjellige ting på et kart.

I begynnelsen uttaler de navn på landemerker som ”kirkegård” og ”jernbaneovergang” veldig tydelig. Men jo flere ganger de nevner et ord, jo mer kutter de av lyder og endelser.

Dette gjør de fordi det ikke lenger er nødvendig å uttale ordet så tydelig for at samtalepartnerne skal skjønne hvilket ord det sier, tror Schachtenhaufen.

Økonomisering

En av grunnene til at vi slurver med språket på denne måten, er at vi vil snakke mer effektivt, tror Schachtenhaufen.

- Når vi snakker sammen har vi svært begrenset tid, sier han. Den vi snakker med står hele tiden på spranget til å ta over ordet. Da gjelder det å komme med så mye viktig informasjon som mulig innen den andre overtar.

Hør mer om språkslurv i Språkteigen, NRK P2, søndag kl. 09.30 og mandag kl. 23.30.