Siste arbeidsdag på Buholmråsa fyr

Det er siste arbeidsdag for fyrvokterne på Buholmråsa fyr i Trøndelag. Fyret skal automatiseres, og året er 1994.

Buholmråsa fyr
Foto: Holmberg, Bjørn-Owe / Scanpix

Buholmråsa fyr ligger i Osen kommune, på grensa mellom Sør- og Nord-Trøndelag. Når du kommer sørfra, er det det siste fyret før du begir deg ut på det beryktede havstykket Folla. Folla kalles også ”Havets kirkgård” grunnet antall forlis på strekningen.

Forfatteren Olav Duun hadde også et nært forhold til Folla, og i en av bøkene hans finner vi dette sitatet: ”Ja ha, ho e blank no, Folla, berre helgedagen. Men du ska få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor, da er ho eit vaksemenneske.”

Vi blir med reporter Vigdis Bye som 30. juni 1994 besøkte Buholmråsa fyr. Det var siste arbeidsdag på fyret og stemninga var ikke så god. Fyrmester Otto Sund og de to fyrbetjentene Olav Buarø og Rolf Sæther kjente farvannet godt og de var bekymret for hvordan det skulle gå når fyret ble avbemannet og automatisert.

Lindesnes fyr

Vi skal også til et annet fryktet havområde på norskekysten, der Skagerrak og Nordsjøen møtes. Lindesnes fyr er Norges eldste og sydligste, og ligger i Lindesnes kommune i Vest-Agder. Dette fyret skal fortsatt lyse og vedlikeholdes, men det skal avfolkes. Det vil si, ikke helt. Riksantikvaren har fredet bygningene og det er bestemt at senteret for det nasjonale fyrmuseum skal legges hit. Fyrvokterne får nye oppgaver. Vi setter oss i båten sammen med programleder Øyvind Arntsen og fyrmester Rolf Dybvik. Programmet, fra serien ”Museum”, ble sendt 4. mai 2003.

LYTT: Lindesnes fyr