Schubert med høy himmel

Koret Immortal Bach Ensemble og Leipzig Kammerorkester har spilt inn Franz Schuberts siste messe med en luftig himmel over seg, mener NRKs Nina Krohn.

Ny Schubert-CD

Koret Immortal Bach Ensemble og Leipzig Kammerorkester (med krefter utgått fra Gewandhaus-orkestret) har utgitt en ny innspilling av Schuberts siste Messe, nr seks i Ess-dur dirigert av dansken Morten Schuldt-Jensen. Innspillingen er tiltalende lett og luftig.

Stilen er tydelig allerede i åpningssatsen - Kyrie, som klinger rent og vibratodempet i alle ledd. Koret låter fint med bra høydesopraner.

Kornavn fra Nystedt

Koret Immortal Bach Ensemble ble dannet i 2001, da som Gewandhaus Kammerkor - helprofesjonelt med medlemmer fra Tyskland, Sveits, Nederland og Skandinavia. For nøyaktig to år siden, i mai 2006, tok de navnet Immortal Bach Ensemble, hvor tittelen Immortal Bach er direkte hentet fra en korkomposisjon av Knut Nystedt.

Koret gjør ikke skam på noen av de nevnte komponistene, verken Bach, Nystedt eller Schubert. Hvordan kan jeg si det mens jeg kun lytter på Schuberts Ess-dur-Messe?

Ta Bachnavnet først - Bach som den protestantiske, polyfone kirkemusikkens mester. Schubert-messen byr på mye flerstemmighet i god Bach-barokktradisjon. Sluttfugen i Gloria-delen åpner med god pondus i dybden og drar seg til i et jevnt crescendo . Det er rytmisk stødig og aldri veldig ekspressivt. Man kan si at Schuberts katolisisme får et anstrøk av en mer nøkern Bach-protestantisme.

Tvil i troen

Med nøktern mener jeg ikke selve musikken, men at den framføres behersket. Og Schubert skal ha hatt både tros-tvil og innvendinger til den katolske kirkes lære og liturgi, så her er det dekning for et mer nøkternt uttrykk.

Så til Nystedt-navnet. Det får i hvertfall meg til å tenke på både tette og spredte korklanger, på sekunddissonanser og stemmer i vifteformasjon. Det finner vi også hos Schubert.

Immortal Bach Ensemble og Leipzig Kammerorkester trår aller mest til i Domine Deus, en av satsene i Gloria-leddet, når verden skal skjelve under våre skrøpelige føtter og ærefrykt skal ropes ut for den allmektiges navn.

Dirigenten Morten Schuldt-Jensen har likevel alltid en viss nøkternhet i bånn, men er frisk i tempovalg - og løfter gjerne fram messingen på en djerv måte uten at det ødelegger balansen. Det skapes et inntrykk av en luftig himmel over innspillingen.

Shuberts siste sommer

Et siste pluss er bruken av kormedlemmer som solister. Disse holder en jevn og god standard, og synger som koret generelt; enkelt, direkte, med lite vibrato men varm klang.

En tiltalende innspilling av Schuberts siste Messe, komponert for 180 år siden, sommeren 1828. Franz Schubert døde 19. november samme år, rett før han fylte 32 år. I september 1829 dirigerte den tre år eldre broren Ferdinand messen for første gang.