NRK Meny
Normal

Satser på tidligmusikk-studier

Griegakademiet inngår nordisk samarbeid om mastergrad i tidligmusikk, mens konservatoriet i Stavanger ansetter ny professor.

Griegakademiet

Nylig ble det kjent at Norges Musikkhøgskole er i ferd med å utvide sitt undervisningstilbud innen tidligmusikk Nytt undervisningstilbud ved NMH . Nå styrker også Griegakademiet og konservatoriet i Stavanger opplæringstilbudet innen historiske framføringer av klassisk musikk.

Nordisk samarbeid

Allerede til høsten skal studenter innrulleres ved det nye studietilbudet ved Griegakademiet, med tittelen Nordisk Master i Tidligmusikk. Studiet er et samarbeid mellom Griegakademiet, Det Kongelige Danske Musikkakademiet i København og Sibeliusakademiet i Helsinki.

- Vi bygger ut studietilbudet, og går sammen om et nordisk tidligmusikkprogram for å kunne tilby større bredde, sier Hans Knut Sveen, cembalolærer ved Griegakademiet i Bergen. Foreløpig tilbyr Griegakademiet kun historisk basert opplæring på full tid til barokk- og blokkfløytister og cembalister, strykere får et tilbud på bi-instrumentnivå.

Studieplanen legger opp til at studentene skal studere ved alle de tre institusjonene i ulike perioder.

Men unge musikere som kan være interessert bør hive seg rundt, for søknadsfristen for opptak er allerede utløpt. Sveen sier imidlertid at også senere innkomne søknader vil bli vurdert for opptak.

Satsing i Rogaland

Også i Rogaland utvides opplæringen innen tidligmusikkfeltet. Institutt for Musikk og Dans ved Universitetet i Stavanger har knyttet til seg Sirkka Liisa Kaakinen Pilch som professor 2, med ansvar for å undervise mastersstudenter i kammerspill og tidligmusikk.

Hun står med ett bein i den klassiske musikktradisjonen med moderne instrumenter, og ett bein i den historisk orienterte. Leder for instituttet, Jens Larsen, ønsker seg Kaakinen Pilch nettopp på grunn av hennes åpne holding til musikkstiler.

- Vi vil gi et tidligmusikktilbud til allround-musikkstudenter, spesialistutdanning innen tidligmusikk overlater vi til andre institusjoner, sier han.