Salmenøtta søndag 25.august

Evighetstoner inn i høstmørke. Toner som bringer lys og håp. Toner som gir trøst og oppmuntring. «Salmer til alle tider», og i kveld har vi gleden av å gi alle våre lyttere en skikkelig gla’nyhet.

Salmer i to kanaler!!!

Onsdag 2.oktober starter NRK en ny digital radiokanal, P1+. I denne nye kanalen er det også plass for «Salmer til alle tider», og med utvidet sendetid.
Hver søndag, 20.03, kan du lytte til flott musikk i en hel time!!! Men da må du
ha DAB-radio!!! Første sending blir søndag 6.oktober, og da skal vi feire at «Salmer til alle tider» er 20 år.

Vi starter opp med lytterønsker, og det nye er at du kan ringe inn ditt ønske der
du kan fortelle om en fin opplevelse knyttet til det du vil høre. En spesiell livssituasjon. I glede og i sorg. Fra en konsert. Minner fra barndom eller ungdomstid? Dette blir et program der vi kan framsnakke verdifulle mennesker.

Telefonsvareren er allerede på plass. Ring 73881248!!!

Ny salmenøtt

Fra hvilken salme er disse ordene hentet: ”fullkommen glede skal fylle oss der”. Send inn svaret ved å klikke her: salmer@nrk.no , eller send inn svaret på et postkort til Salmer til alle tider, NRK, 7005 Trondheim. Husk navn og adresse. Du kan også samtidig sende inn ditt salmeønske!

Salmenøtta
Riktig svar sist søndag skulle være ”Kvardagskristen vil eg vera” , og vinnere
av salmekrus ble

Helge Haugland, Rugsund
Marit Røvang, Lomen
Rolv Landøy, Kolltveit


Salmer til alle tider – 20 år!
Hør ”Salmer til alle tider” når tid du vil på vår nye programspiller
radio.nrk.no