Salmenøtta søndag 24.mars

Palmesøndag, og det skal vi feire i ”Salmer til alle tider” med hosiannarop og palmegrener, men det blir også andre påsketoner. Vi går inn i den stille uke, og hosiannaropene stilner. Salmene tar oss med til fotvask, påskemåltid, nattverd, Getsemane og Golgata. Den stille uke er en hellig uke.

Her er kveldens salmemeny:

Levende lys På veien til Jerusalem
Kor fra Glemmen kirke Han gikk den tunge veien
Hamar domkor Vaskevise for disipler
Marit Carlsen Når vi deler det brød
Skruk Den stunda i Getsemane
Capella Du som låg i natti seine
Gunstein Draugedalen Jag gick i dag der Jesus gått
Bodil Arnesen Velsigning

Ny salmenøtt

Fra hvilken salme er disse ordene hentet: ”Takk for himlen du har inne”. Send inn svaret ved å klikke her: salmer@nrk.no , eller send inn svaret på et postkort til Salmer til alle tider, NRK, 7005 Trondheim. Husk navn og adresse. Trekking av salmenøtta skjer ikke før søndag 7.april.

Salmenøtta
Riktig svar sist søndag skulle være ”Det hev ei rose sprunge” , og vinnere av
Salmekruset ble

Harald Nordby, Ottestad
Bertha Ormestad, Søgne
Johannes Melve, Voss

Påskeskeprogram du bør høre:

Langfredag, 22.05 Per Tveit i dur og moll
1.påskedag, 22.05 Påskesalmer med Henrik Syse

Salmer til alle tider – 20 år!