Salmenøtta søndag 15.april

-Jeg tror ikke på Gud, ja jeg regner meg som ateist, men salmene klarer jeg ikke å kvitte meg med! Ja, slik skriver en lytter til ”Salmer til alle tider.” Han er ikke alene. Det er flere som den siste tiden forteller om stor glede over programmet, uansett livssyn.

Her er kveldens salmemeny:

Sigvart Dagsland Lov Jesu namn og Herredom
Skruk Ved Jesu føter
Torunn Christiansen Du har eit liv som er verdt å leva
Anders Berglund Jeg har en venn som har gitt sitt liv
Sverre Moe Du som elsker, du som ser
Maria Therkelsen og
Anders Berglund Kjærlighet fra Gud
Sondre Bratland Nedi vester, soli glader
Bodil Arnesen Velsigning

Ny salmenøtt

Fra hvilken salme er disse ordene hentet: ”det gjelder å gripe den salige del”. Send inn svaret ved å klikke her: salmer@nrk.no , eller send inn svaret på et postkort til Salmer til alle tider, NRK, 7005 Trondheim. Husk navn og adresse.
Denne salmenøtta trekkes søndag 1.april!

Salmenøtta
Riktig svar Palmesøndag skulle være ”Hill deg Frelser og forsoner” og vinnere av salmekruset ble

Eli Lænn, Indre Nærøy
Andreas Tveit, Bergen
Gerd M. Grønås, Mosterhamn

Og riktig svar 1.påskedag skulle være ”Døden må vike for Gudsrikets krefter”…

Vigdis og Bjørn Harald Hamre, Kurland
Gunnar Berthelsen, Saltrød
Målfrid Byberg, Sola