Salmenøtta søndag 14.august

”Salmer til alle tider” har i flere program nå i sommer presentert tekstforfattere og komponister. Denne søndagen blir spesiell for programlederen. Turen er kommet til min far, Leonard Gudmundsen, som døde i 1990 65 år gammel. Du får høre noen av hans 1400 sanger, og får også høre ham selv. Et arkivopptak fra et program NRK sendte høsten 1987.

Her er kveldens salmemeny:

Marina Nielsen Kongenes konge
Trond Andersens Studiokor Vær meg nær
Astrid Skarpengland Himlens klokker
Oddvar Hansen og
Trond Andersen Jeg vil synge en sang
Marina Nielsen og Oddvar
Hansen Vi bor ei her
Gunstein Draugedalen Hjemme i himlen
Bodil Arnesen Velsigning

Ny salmenøtt

Fra hvilken salme er disse ordene hentet: ”styrk oss troen, håpet, bønnen”
Send inn svaret ved å klikke her: salmer@nrk.no , eller send inn svaret på et postkort til Salmer til alle tider, NRK, 7005 Trondheim. Husk navn og adresse.

Salmenøtta
Riktig svar sist søndag skulle være ”O bli hos meg” og vinnere av
salmekruset ble

Olav Stensheim, Trondheim
Svanhild Møgedahl Aas-Hansen, Birkeland
Per Kjell Madland, Arendal