Salmenøtta 8. mars 2009

Ukas Salmer til alle tider handler om tilgivelse, et tema man stadig støter på nå i fastetida. Programleder Helge Gudmundsen serverer i tillegg en ny salmenøtt som gir deg mulighet til å vinne det populære salmekruset.

Nøtt
Foto: ATTA KENARE / AFP

Salmer til alle tider har vært på lufta i snart 16 år. Hver søndag kl. 22.05 er Helge Gudmundsen på plass. Han har vært programleder alle disse årene og lar oss få høre salmer som mange mener er en del av vår kulturarv. Men programmet viser også hvordan salmene er i utvikling hva angår musikk og tekst. Dessuten er salmene som en utstrakt hånd inn i den enkeltes livssituasjon, til trøst og oppmuntring.

Denne søndagen handler det om tilgivelse. Fastetida gir oss mange eksempler på hvordan Jesus møtte mennesker med uforbeholden tilgivelse. Du får høre disse salmene:

Solveig Leithaug - Din tilgivelse
Oaseforsamling - Du som freden meg forkynner
Sissel Kyrkjebø - Jesus din søte forening å smake
Signe Walsøe - Amazing grace
Sverre Moe - Å kor djup er Herrens nåde
Egil Fossum - Vi rekker våre hender frem (Min salme)
Anne Karin Kaasa - Bred dina vida vingar
Bodil Arnesen - Velsigning

Salmenøtta søndag 8. mars

Salmenøtta hører også med. En liten konkurranse som skaper stort
engasjement. Hver søndag trekkes det tre vinnere som alle får tilsendt
det populære salmekruset.

Fra hvilken salme er denne strofa hentet?

”Hvert øye stråler som en sol.”

Et lite tips: Salmen vi skal frem til er sentral nå i fastetida, og ikke minst i høytiden som nærmer seg, påske!

Send inn svaret til salmer@nrk.no .

Forrige ukes nøtt

Riktig svar sist søndag skulle være ”Jeg går i fare hvor jeg går”.

Salmekrus
Foto: Helge Helgheim / NRK

Vinnere av salmekruset ble:

Margot Espeland, Drammen
Gunstein Dalane, Akland
Anne Lines, Vegårshei

Vi gratulerer!

Salmer til alle tider, NRK P1, søndag kl 22.05