Salmenøtta 3. januar 2010

2010s første utgave av Salmer til alle tider byr på musikk som fanger opp mange av tankene og følelsene vi bærer på inn i det nye året.

2010
Foto: Elin S Bolsønes

Salmer til alle tider har vært på lufta i over 16 år. Hver søndag kl. 22.05 er Helge Gudmundsen på plass. Han har vært programleder alle disse årene og lar oss få høre salmer som mange mener er en del av vår kulturarv. Men programmet viser også hvordan salmene er i utvikling hva angår musikk og tekst. Dessuten er salmene som en utstrakt hånd inn i den enkeltes livssituasjon, til trøst og oppmuntring.

Så er det klart for årets første utgave av Salmer til alle tider, og salmene fanger opp mange av de tanker og følelser vi bærer på inn i et nytt år. Takknemlighet, trygghet og de gode erfaringene er noen stikkord, og her er salmemenyen:

Torunn Evensen - Navnet Jesus
Capella - Jesus det eneste
Reflex - Jeg har vandret med Jesus
Mahalia Jackson - Just a closer walk with thee
Gunstein Draugedalen - Med Jesus vil eg fara
Nidarosdomens guttekor - Deilig er den himmel blå
Torunn Christiansen - Skriv deg Jesus på mitt hjerte
Bodil Arnesen - Velsigning

Salmenøtta søndag 3. januar

Fra hvilken salme er denne strofa hentet?

”Må elske våre søsken.”

Send inn svaret til e-postadressen salmer@nrk.no , eller på et postkort til Salmer til alle tider, NRK, 7005 Trondheim. Husk navn og adresse.

Forrige ukes nøtt

Riktig svar sist søndag skulle være ”Det kimer nå til julefest” og vinnere av salmekruset ble:

Salmekrus
Foto: Helge Helgheim / NRK

Therese Sæther, Mathopen
Ole Lande, Namsos
Egil Røyving, Oslo

Vi gratulerer!

Nye salmeønsker

Fra og med søndag 7. februar begynner vi en ny runde med salmeønsker. Hvis det er en salme eller sang som betyr noe spesielt for deg, eller som du rett og slett liker å synge eller høre, så send inn ditt salmeønske. Gjerne sammen med svaret på salmenøtta.

Salmer til alle tider, NRK P1, søndag 3. januar kl 22.05