NRK Meny
Normal

Salmenøtta 26. april 2009

I ukas Salmer til alle tider markeres 2. søndag etter påske med et knippe salmer som danner et bilde av Herren. Og som alltid skal tre salmekrus få nye eiere.

Flere tusen sau sendes hvert år på beite i Hemnes.
Foto: Frank Nygård / NRK

Salmer til alle tider har vært på lufta i snart 16 år. Hver søndag kl. 22.05 er Helge Gudmundsen på plass. Han har vært programleder alle disse årene og lar oss få høre salmer som mange mener er en del av vår kulturarv. Men programmet viser også hvordan salmene er i utvikling hva angår musikk og tekst. Dessuten er salmene som en utstrakt hånd inn i den enkeltes livssituasjon, til trøst og oppmuntring.

Dette gjelder kanskje spesielt denne søndagen, som i kirkeåret bærer navnet ”hyrdesøndagen”. Når vi lar salmene skildre hyrden med utgangspunkt i Davids Salme 23, er det som om salmene maler sitt hyrdebilde med mange forskjellige penselstrøk. Det fine er at de også overlater til oss å danne oss et bilde av hvem og hvordan Herren er som den gode hyrde. Her er salmene:

Frøydis Grorud - Gammal Fäbodpsalm
Svein Tindberg - Salme 23
Rune Larsen - Herren er min hyrde
Jonas Fjeld - Hyrden
Marianne Juvik Sæbø - Ingen er så trygg i fare
Gunstein Draugedalen - Den bortkomne sauen
Sigvart Dagsland - Så ta da mine hender
Geir Rebbestad/Merete F. Arnevåg - Deg å få skode (Min salme)
Bodil Arnesen - Velsigning

Salmenøtta søndag 26. april

Salmenøtta hører også med. En liten konkurranse som skaper stort
engasjement. Hver søndag trekkes det tre vinnere som alle får tilsendt
det populære salmekruset.

Fra hvilken salme er denne strofa hentet?

”Med bøna eg sovnar kvar kveld.”

Send inn svaret til e-postadressen salmer@nrk.no .

Forrige ukes nøtt

Riktig svar forrige søndag skulle være ”Som den gylne sol frembryter”, og vinnere av salmekruset ble:

Kari Jensstuen, Biri
Åse-Karin Nesheim, Vanse
Jan Alfred Sørensen, Ulset

Vi gratulerer!

Salmer til alle tider, NRK P1, søndag 26. april kl 22.05