Salmenøtta 22. november 2009

Salmer til alle tider markerer denne uka domssøndagen, den siste søndagen i kirkeåret. Men salmene vi får høre skaper ikke angst og frykt, selv om dagen bærer i seg alvor og ettertanke. Det handler like mye om trygghet og håp.

Skruk

Skruk hører du i søndagens Salmer til alle tider. «Jeg råde vil alle» er en salme full av kjærlighet og trygghet.

Foto: Moldejazz

Salmer til alle tider har vært på lufta i 16 år. Hver søndag kl. 22.05 er Helge Gudmundsen på plass. Han har vært programleder alle disse årene og lar oss få høre salmer som mange mener er en del av vår kulturarv. Men programmet viser også hvordan salmene er i utvikling hva angår musikk og tekst. Dessuten er salmene som en utstrakt hånd inn i den enkeltes livssituasjon, til trøst og oppmuntring.

Denne søndagen kalles domssøndagen og er den siste i kirkeåret. Men salmene vi får høre skaper ikke angst og frykt, selv om dagen bærer i seg alvor og ettertanke. Det handler like mye om trygghet og håp. Salmemenyen ser slik ut:

Skruk - Jeg råde vil alle
Reflex - I den stille klare morgen
Grimstad Kammerkor - Hvem vil meg anklage
Kine Hellebust - Som du dømer
Arne Pareli Pedersen - Ingen vinner frem
Grex Vocalis - De stolte skal bøye sin nakke
Arve Moen Bergset - Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Bodil Arnesen - Velsigning

Salmenøtta søndag 22. november

Fra hvilken salme er denne strofa hentet?

”I evighetens gyllenår”

Send inn svaret til e-postadressen salmer@nrk.no .

Forrige ukes nøtt

Riktig svar sist søndag skulle være ”Ein fin liten blome” og vinnere av salmekruset ble:

Salmekrus
Foto: Helge Helgheim / NRK

Inger Søraunet, Rørvik
Arvid Hagen, Isfjorden
Sigrid Dokken, Rogne

Vi gratulerer!

Salmer til alle tider, NRK P1, søndag 22. november kl 22.05