Normal

Salmenøtta 14. mars 2010

Mens debatten om ny salmebok raser, strømmer musikkønskene inn. Denne søndagen blir det et knippe verdifulle salmer. Noen av de er gamle og velbrukte, mens andre er nye og for noen ukjente.

Salmebok
Foto: Keilen, Berit / Keilen, Berit

Salmer til alle tider har vært på lufta i snart 17 år. Hver søndag kl. 22.05 er Helge Gudmundsen på plass. Han har vært programleder alle disse årene og lar oss få høre salmer som mange mener er en del av vår kulturarv. Men programmet viser også hvordan salmene er i utvikling hva angår musikk og tekst. Dessuten er salmene som en utstrakt hånd inn i den enkeltes livssituasjon, til trøst og oppmuntring.

Ukens blanding av gamle og nye salmer ser slik ut:

Gunstein Draugedalen - Jeg går til himlen
Sigvart Dagsland - Navnet Jesus
Frikirkekvintetten - Takk at du tok mine byrder
Van Morrison - Old black Joe
Herborg Kråkevik - Nattsalme
Marianne Juvik Sæbø - Ingen er så trygg i fare
Rune Larsen - Han er min sang og min glede
Bodø domkor - Dagsens auga
Bodil Arnesen - Velsigning

Salmenøtta søndag 14. mars

Fra hvilken salme er denne strofa hentet?

«Ofret deg til takk og ære»

Send inn svaret og ditt salmeønske til e-postadressen salmer@nrk.no eller på et postkort til Salmer til alle tider, NRK, 7005 Trondheim. Husk navn og adresse!

Forrige ukes nøtt

Riktig svar på salmenøtta sist søndag skulle være «Jeg går i fare hvor jeg går» og vinnere av salmekruset ble:

Salmekrus
Foto: Helge Helgheim / NRK

Edith Hagen Lade, Nordfjordeid
Omar Aardal, Rognan
Jan Inge Nesheim, Vanse

Vi gratulerer!

Salmer til alle tider, NRK P1, søndag 14. mars kl 22.05