Hopp til innhold

Salmenøtta 11. april 2010

Mange er glade for at våren er her, og de seks vinnerne av påskens salmekrus har ekstra god grunn til å smile. Om du ikke er blant de heldige, får du en ny sjanse nå.

Vårsjekken
Foto: Frode Falkenberg

Salmer til alle tider har vært på lufta i snart 17 år. Hver søndag kl. 22.05 er Helge Gudmundsen på plass. Han har vært programleder alle disse årene og lar oss få høre salmer som mange mener er en del av vår kulturarv. Men programmet viser også hvordan salmene er i utvikling hva angår musikk og tekst. Dessuten er salmene som en utstrakt hånd inn i den enkeltes livssituasjon, til trøst og oppmuntring.

Denne søndagen blir det vårfornemmelse i programmet. Det er helt tydelig at mange er glade for at våren er her. Men midt i gleden over livet møter mange smertefulle tap. Da kan salmene være til trøst og oppmuntring. Her er musikken du får høre denne gangen:

Grex Vocalis - Visst skal våren komme
Marit Carlsen - Fylt av glede over livets under
Louis Armstrong - What a wonderful world
Gunstein Draugedalen - Ikke en spurv til jorden
Henning Kvitnes - Guttær
Herborg Kråkevik - Ein fin liten blome
Diverse artister - Syng for Herren
Kristin Reitan - Deg å få skode
Bodil Arnesen - Velsigning

Salmenøtta søndag 11. april

Fra hvilken salme er denne strofa hentet?

«Alt hva hans makt kan formå.»

Send inn svaret til e-postadressen salmer@nrk.no eller på et postkort til Salmer til alle tider, NRK, 7005 Trondheim. Husk navn og adresse, og ta gjerne med et salmeønske også.

Forrige ukes nøtter

Denne gangen trekker vi seks vinnere, tre fra hver av de to siste søndagene.

På palmesøndag skulle riktig svar være «De lånte en krybbe», og vinnere av salmekruset ble:

Randi Sjåvåg, Valderøya
Morten Grindvoll, Kongsvinger
Kari Bjåen, Edland

På 1. påskedag skulle vi fram til salmen «Livet vant, dets navn er Jesus», og vinnere av salmekruset ble:

Salmekrus
Foto: Helge Helgheim / NRK

Sissel Rimehaug Weydahl, Oslo
Mathilde Norbakken, Tennevoll
Atle Minnesjord, Skien

Vi gratulerer!

Salmer til alle tider, NRK P1, søndag 11. april kl 22.05