Normal

Salmenøtta 1. mars 2009

Programleder Helge Gudmundsen byr på salmer som oppmuntrer til selvransakelse, ettertanke og nestekjærlighet i ukas Salmer til alle tider. Og selvfølgelig blir det nye muligheter til å vinne det populære salmekruset.

Helge Gudmundsen
Foto: NRK

Salmer til alle tider har vært på lufta i snart 16 år. Hver søndag kl. 22.05 er Helge Gudmundsen på plass. Han har vært programleder alle disse årene og lar oss få høre salmer som mange mener er en del av vår kulturarv. Men programmet viser også hvordan salmene er i utvikling hva angår musikk og tekst. Dessuten er salmene som en utstrakt hånd inn i den enkeltes livssituasjon, til trøst og oppmuntring.

Denne søndagen er spesiell. Det er 1. søndag i faste. Da handler det om Jesu kamp og fristelse. Veien mot Jerusalem var full av dramatikk. Men salmene retter også søkelyset mot våre liv i fastetida, og oppmuntrer til selvransakelse og ettertanke, og ikke minst nestekjærlighet. Du får høre disse salmene:

Skruk - Vår Gud han er så fast en borg
Sigvart Dagsland - Ingen vinner frem til den evige ro
Jostein Hasselgård/Hilde Svela - Alt er ditt
Oslo Gospel Choir - Noen må våke
Mahalia Jackson - We shall overcome
Hildegunn Saunes Botnen - Til lammets måltid (Min salme)
Oddrun Hyttedalen - Aftenbønn
Bodil Arnesen - Velsigning

Salmenøtta søndag 1. mars

Salmenøtta hører også med. En liten konkurranse som skaper stort
engasjement. Hver søndag trekkes det tre vinnere som alle får tilsendt
det populære salmekruset.

Fra hvilken salme er denne strofa hentet?

”Jeg går blant engler hvor jeg går.”

Send inn svaret til salmer@nrk.no

Forrige ukes nøtt

Riktig svar var ”Styr du min vandring”, og vinnere av salmekruset ble:

Salmekrus
Foto: Helge Helgheim / NRK

Leif Harberg, Kristiansund
Synnøve Hansen, Sørarnøy
Øystein Lange, Førde

Vi gratulerer!

Salmer til alle tider, NRK P1, søndag kl 22.05