Hopp til innhold

Russerleiren i Laksevatn

I denne utgaven skal det handle om en fangeleir for russiske krigsfanger i den lille bygda Laksevatn utenfor Tromsø, som inntil nylig var helt ukjent...

Bildene den svenske fotografen Sven Hørnell tok blir stilt på Tromsø Museum. Her oversiktsbilde.
Foto: Sven Hørnell

Vei

I november 1944 ville tyskerne bygge en vei fra Ullsfjorden til Balsfjord over eidet ved Laksevatn. Kanskje var det meningen å anlegge en jernbane i den fire meter brede veitraseen, for å transportere gods og kanoner i tilbaketrekningen mot Tyskland. Den seks kilometer lange veien synes godt i terrenget den dag i dag.

Fangeleir

Bildene den svenske fotografen Sven Hørnell tok blir stilt på Tromsø Museum.

Bildene den svenske fotografen Sven Hørnell tok blir stilt på Tromsø Museum.

Foto: Sven Hørnell

Det som inntil nylig var nokså ukjent for de fleste, var at det ble bygget en leir for russiske krigsfanger på gården Fossheim i Laksevatn. Helt opp til 500 russere var internert der for å arbeide på veien. – Under arbeid med en helt annen sak, kom jeg over et fotoarkiv i Sverige, sier lokalhistoriker og pensjonert orlogskaptein Leif Arneberg

Fotografier

Pensjonert orlogskaptein Leif Arneberg er ildsjel, lokalhistoriker, leder av Tromsø Forsvarsmuseum.

Pensjonert orlogskaptein Leif Arneberg er ildsjel, lokalhistoriker, leder av Tromsø Forsvarsmuseum.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Det viste seg at den svenske fotograf Sven Hørnell, som reiste sammen med norske politistyrker og en undersøkelseskommisjon i dagene etter frigjøringen, kom til russerleiren i Laksevatn. – Hørnell tok åtte bilder, fantastiske glimt inn i livet i leiren, og de bildene har vi nå fått til utstillingen ”Bak piggtråden” på Tromsø Museum, sier Arneberg.

Russerleker

Russerfangene laget trefigurer , esker og andre ting de byttet mot mat og klær.

Russerfangene laget trefigurer , esker og andre ting de byttet mot mat og klær.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

I motsetning til de fleste andre fangeleire, hvor det var strengt forbudt for lokalbefolkningen å ha kontakt med fangene, la tyskerne opp til en mer åpen holdning i Laksevatn, sier Arneberg. Under arbeidet med utstillingen viste det seg at mange i bygda hadde tatt vare på trearbeider og andre gjenstander russerne laget i leiren og som de byttet mot mat og klær.

– Det var til og med en russisk skredder som fikk lov til å reise rundt i bygda og ta oppdrag, sier Arneberg. I Museum møter du også Ernst Efraimsen som bor på Fossheim. – Etter krigen fant vi både våpen og ammunisjon som tyskerne hadde gravd ned, og jeg lekte ofte med ”russerleker” som liten gutt, sier Efraimsen.

Spennende historier får du i Museum, NRK P2, lørdag 8/1 kl. 16.03 og søndag 9/1 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.

Hør Museum i nettradio

Hør NRK P2 direkte