Hopp til innhold

Religionskritikk og klassejuss

Hindrer for sterkt fokus på Muhammed utvikling?
Råder klassejussen i Norge? Få med deg Veribørsen!

Lovbok / Norges lover
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Religionskritikk:

- Det første kalifatet var et perfekt og rettferdig samfunn. – Muhammed ville bare fred, sier moderne muslimer til Verdibørsen Er ideen om en islamsk gullalder for idyllisert? Og holdes muslimer fast i fortida med det sterke fokuset på Muhammed?

Rettighets-Norge:

-Uansett hvor mange rettigheter som jevnlig lovfestes, råder klassejussen her i landet. Det er stadig stor forskjell på å ha rett…og å rett.. Hjelper det da å innpasse stadig flere menneskerettigheter i norsk rett?

Verdibørsen i NRK P2, lørdag 17/11 kl. 08.05 og søndag 18/11 kl. 17.03. Programledere er Aase Cathrine Myrtveit og Kai Sibbern.