NRK Meny
Normal

Reddet fra Taliban

Hør om hvordan truede kulturminner fra Afghanistan har blitt reddet fra plyndring og Talibans ødeleggelser, og nå turnerer i Europa og USA .

Detlaj fra en brudekrone i løvtynt gull, funnet i en nomadegrav datert til først i vår tidsregning.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Det sjokkerte en hel verden da Taliban i 2001 sprengte de enorme Buddah-statuene i Bamiyan i Afghanistan. Ikke så kjent er det at også selve Nasjonalmuseet i Kabul også ble raidet av de samme Taliban-soldatene. Der ble mer enn 2500 arkeologiske gjenstander fra landets seks tusen år lange kulturhistorie knust og ødelagt.

Ungikk plyndring

Eksempel på romerske importvarer fra arkeologiske utgravninger i Nord-Afghanistan.

Eksempel på romerske importvarer fra arkeologiske utgravninger i Nord-Afghanistan.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

I all hemmelighet hadde en liten gruppe museumsansatte gjemt bort noen av de mest verdifulle gjenstandene, som på den måten unngikk både plyndring og Talibans fanatisme. De siste to årene har disse arkeologiske skattene turnert på en vandreutstilling flere steder i USA og Europa og utstillingen ”Afghanistan – Crossroads of the Ancient World” står nå på British Museum i London. Dit kan du bli med Museum, sammen med direktør Axel Christophersen fra NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Vern av kulturminner

Axel Christophersen foran British Museum, verdens største, kulturhistoriske museum.

Axel Christophersen foran British Museum, verdens største, kulturhistoriske museum.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Christophersen har selv engasjert seg sterkt i kampen for truede kulturminner, både i Tibet, Burma og Afghanistan. Med støtte fra Utenriksdepartementet har Christophersen og antropologen Kim Sørensen laget fotoutstillingen ”Afghanistan – truede kulturminner”. – Jeg mener vi har et ansvar for å engasjere oss på de områdene vi har kompetanse, sier Axel Christophersen.

Historien tilhører alle

Axel Christophersen og St John Simpson er enige om at vandreutstillingen bør komme til Norge.

Axel Christophersen og St John Simpson er enige om at vandreutstillingen bør komme til Norge.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– Det handler om å forstå hvordan kulturarv kan bli brukt og misbrukt, ikke minst i områder med etniske motsetninger og krig. – Afghanistan er mye mer enn Tora Bora og støvete soldatstøvler gjennom ørkenen. Det er et land som har en kultur og en historie som også er sentral for vår verdensdel, sier Axel Christophersen. I Museum møter du også seniorkurator, arkeologen Dr St John Simpson fra British Museum.

Spennende historie kan du få med deg i Museum, NRK P2, lørdag 28/5 kl. 16.03 og søndag 29/5 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.