Quislings herold

NRK Gull sender tirsdag 22. mai kl. 07.00 en radiodokumentar om Eyvind Mehle, NS-ideolog og NRK-sjef under krigen. Reprise av dokumentaren sendes fredag 25. mai kl. 16.00.

I 1940 kom NRK under tysk kontroll, og ble gradvis nazifisert. Det nazistiske NRK var faktisk en publikumssuksess helt til Reichskommisar Terboven inndro radioene i september 1941. Fra da av ble NRK redusert til en internradio for NS-medlemmer. Dr. Eyvind Mehle var NS-ideolog og ble kjent gjennom radiomontasjen ”Et folk finner sin fører”, en halvannen times svulstig hyllest til Vidkun Quisling.

Eyvind Mehle, Paul Müller-Franken og den 85-årige komponist Christian Sinding i et studio i NRK
Foto: NRK

Eyvind Mehle var en verdensfjern idealist og sta kranglefant. Han klarte etter hvert å manøvrere seg fram til å bli NRKs daglige leder. Imidlertid greide Mehle å skaffe seg mektige uvenner innenfor den tyske okkupasjonsmakten, noe som førte til at han ble fjernet i slutten av januar 1944. I mai 1945 flyktet Mehle til Sverige, der han druknet seg som en skuffet og bitter mann i juli samme år. I radiodokumentaren ”Quislings herold” fra 1995 gir Magne Lindholm et portrett av den merkelige NRK-sjefen.

 

NRK under solkorset

NRK Gull skal i sommer sende en serie programmer fra perioden 1941-1945. 10. september 1941 ble samtlige radioapparater her i landet inndratt av den tyske okkupasjonsmakten. Bare NS-medlemmer som oppfylte en rekke tilleggsvilkår, fikk beholde radioene. Nå var NRK-programmene i utstrakt grad preget av nazi-propaganda. En av dem som allerede for lengst hadde sluttet seg til dette koret, var den kjente radioreporteren Einar Schibbye, som var aktivt NS-medlem allerede før den 9. april. En uke etter inndragningen av radioapparatene, virker det som om Schibbye har kastet hva han har måttet ha av hemninger på propaganda-området. 17. september 1941 laget Schibbye et kåseri med tittelen ”Jøssingtyper og andre”. Dessverre mangler deler av dette kåseriet i NRKs arkiv, men her i NRK Gull sender vi det som finnes bevart.