Organistmangel i kirkene

Kirkene mangler organister - årsaken er lav lønn og status.

Spillebord orgel
Foto: Halfdan Bleken

Den norske kirke sliter med rekrutteringen av organister. Flere menigheter ansetter nå utenlandske organister, fordi det ikke finnes norske søkere.

Forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, Arnfinn Bjerkestrand mener ugunstige arbeidsvilkår er mye av årsaken.

- Organister må jobbe når andre har fri, og lønnen ligger gjerne 70 000 - 100 000 kroner lavere enn andre. Skal du ha en slik jobb, må du være ordenlig dediktert - du får ikke massene til å søke slike jobber, sier han.

Kirken mangler organister

Til kulturskolene

Bjerkestrand forteller at mange organister forsvinner fra kirken til kulturskoler, der de får høyere lønn, bedre arbeidstid og et faglig miljø.

- I kulturskolene får man et faglig fellesskap og kan samarbeide, i en kirken er man jo oftest alene som musiker, sier Bjerkestrand.

Nedlegging av utdanningstilbud

Å bli organist krever gjerne et femårig studium på høyskolenivå. En annen årsak til organistmangelen i Norge, er nedlegging av studieplasser, mener Bjerkestrand.

- Det har vært en langsom årelating av rekrutteringene, flere utdanninger, blant annet er utdanningstilbudene i Kristiansand og Stavanger lagt ned, sier han.

Lav status

Kolbein Haga har vært organist og kantor i Den norske kirke i snart 30 år.Også han har merket utviklingen.

- Da jeg startet å studere i 1971 var vi mange orgelstudenter, men nå i 2008 er få som studerer orgelspill.

Organistveteranen mener årsaken er sammensatt.

- Det handler om moderne familieliv, og lønnsforhold, men også status innad i kirken. Man snakker jo om fagutdannede folk, mens kulturen tilsier at man ses på nærmest som en privatpraktiserende som er hanket inn fra gata, sier Haga.