Hopp til innhold

Økobonden på Alm

Hedmarksbonden og antroposofen Trygve Sund har drevet med økologisk landbruk i nærmere 40 år. Hør ham i et intervju med Olga Meyer fra 1994.

Landbruk i 1972.
Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Trygve Sund har drevet med biodynamisk jordbruk på gården Alm Østre i Stange i Hedmark siden 1970, og er dermed en av de mest erfarne økologiske bønder i Norge.

Han er utdannet sivilagronom, og reagerte tidlig på landbruksundervisning der bruk av kjemikalier ble framstilt som essensielt.

Respekt for naturen
Antroposofien har hatt mye å si for Trygve Sund, og er grunnlaget for en gårdsdrift helt uten kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler.

I 1994 møtte han NRK's reporter Olga Meyer som besøkte gården tre ganger på forskjellige årstider.

"Med naturen som samarbeidspartner" sendes i NRK Gull første gang tirsdag kl. 09.00.

Operasjon laks

Hvordan lever lakseungene under isen om vinteren? En gruppe forskere fra SINTEF / NTNU og NINA satte i gang iskald forskning vinteren 2003.

Vitenskapen har - til tross for mye forskning på laks - visst lite om lakseyngelens liv, og hvordan disse små dyra klarer seg vinterstid. Forskere fra SINTEF / NTNU og NINA ville vite mer, og vinteren 2003 satte de i gang et forskningsprosjekt ved elva Orkla i Sør-Trøndelag.

Overvåker lakseyngel
Prosjektet gikk ut på å operere inn små radiosendere i lakseyngelen, for deretter å kunne overvåke lakseungenes bevegelser under den islagte elva. Overvåkingen skjer til alle døgnets tider, også nattestid i hutrende minusgrader.

Atle Harby fra SINTEF, Finn Økland fra NINA, samt den kanadiske forskeren Greg Kelly, forteller om det spennende forskningsprosjektet til NRK's Ivar Grydeland.

Hør Verdt å vite spesial i NRK Gull første gang tirsdag kl. 09.30.