Norsk flyhistorie i radioen

Mange store NRK-profiler har gjennom årene fortalt livlig om fly i radioen. Her finner du en lang rekke program om norsk luftfart og flyhistorie.

deHavilland Vampire F.Mk.3 – Norges første jetjager. Dette er et bevart museumseksemplar.
Foto: Luftforsvarets historiske bildebase v/Per Einar Jansen)

Les og lytt!


Luftforsvarets første etterkrigsår
I 1945 vendte Luftforsvaret tilbake til et fritt Norge etter fem år i utlendighet, og de første mellomkrigsårene innebar en rivende utvikling for norsk luftfart.

Gjennom luften over polhavet
1954 var et begivenhetsrikt år for det unge flyselskapet SAS. På vårparten ble selskapet rammet av den første større streik i norsk næringsliv etter krigen. Den var imidlertid avsluttet i god tid før høstens atskillig mer positive begivenhet – åpningen av selskapets nye rute over polhavet fra Kastrup i København og med endepunkt i Los Angeles på USAs vestkyst.

Flypionéren Bernt Balchen
Få flygere fikk et så begivenhetsrikt liv som Bernt Balchen.

Med Albatross over Nordishavet
I 1942 ble 333 (No) Squadron RAF opprettet i Woodhaven på østkysten av Skottland. Denne avdelingen av det daværende Marinens flyvåpen ble satt opp med amerikanskbygde flybåter av typen Consolidated Catalina.

På tur med landslaget
I dette programmet kan du høre Jan Frydenlund fortelle fra det norske fotballandslagets tur til Bulgaria og Budapest. Vi er med laget på flyturen, i gatelivet, på konsert og på kampene de spiller. For flere av spillerne var dette de første flyturene de var med på.

Nordahl Griegs siste reportasjer
Nordahl Grieg var dikter og journalist med sterk interesse for flygernes farlige jobb under den andre verdenskrig. Dette kom også til å bli hans bane.

Nordahl Grieg på Island
Under den andre verdenskrig tilbrakte dikteren og dramatikeren Nordahl Grieg en periode på Island.

Da Norge var okkupant
For 75 år siden, i årene 1931-1933, opptrådte Norge som okkupasjonsmakt på Øst-Grønland.

Gressholmen - Norges internasjonale lufthavn
Mellom 1927 og 1939 lå hovedstadens lufthavn på den lille øya Gressholmen i indre Oslofjord.

Kontakt oss

Har du spørsmål om noen av programmene?
Er det et spesielt program du gjerne vil høre?

Send en epost til gull@nrk.no !

Boeing 737 fra Braathens SAFE

Braathens Safe-fly på Fornebu.

Foto: Knudsen, Anders Marius / SCANPIX