Hopp til innhold

Nessa fradømt kappe og krage

28. juni 1989 ble Ludvig Nessa i Torsnes og Borge menighet fradømt sitt embete i Sarpsborg byrett.

Børre Knudsen og Ludvig Nessa
Foto: Henrik Laurvik / Scanpix

Ludvig Nessa blir fradømt sitt presteembete. Fra Dagsrevyen 28. juni 1989:

Se video: Dom i Ludvig Nessa-saken

I tillegg til å bli avskjediget fra stillingen ble Ludvig Nessa fradømt "Kappe og krage" - retten til å fungere som prest i Den norske kirke. Han kan dermed ikke søke andre prestestillinger. Dette ble avgjort i 1991, etter at saken hadde vært igjennom Lagmannsretten, og Høyesterett hadde avvist anke fra Nessa.

Avskjediget

Nessa hadde trukket tilbake sin embetsed allerede i 1986. På grunn av abortloven anerkjente ikke Nessa staten som kirkestyre. Som offentlig tjenestemann ble Nessa avskjediget for brudd på tjenestemannsloven, både for tjenesteforsømmelse og for "utilbørlig adferd".

Knudsen og Nessa

Selvbestemt abort ble innført ved lov i Norge i 1978. Børre Knudsen frasa seg embetseden i protest, og ble avsatt som prest i 1982. Ludvig Nessa støttet Knudsen, og ble den mest kjente abortmotstanderen sammen med Knudsen.

Ludvig Nessas bibel med dukke formet som foster
Foto: Agnete Brun / Scanpix

På store deler av 1980- og 1990-tallet iscenesatte Knudsen og Nessa protestaksjoner mot abort. Stortingspresident Jo Benkow var en av de som fikk merke aksjonene. (Hentet fra Dagsrevyen 7. april 1988)

Se video: Jo Benkow reagerer på abortbrev

Aksjonene

Aksjonene til Nessa og Knudsen omfattet bl.a. salmesang på sykehus der aborter ble uført, og plastdukker innsmurt med ketsjup som skulle illudere drepte fostere. Slike dukker ble sendt til bl.a. stortingspresident Jo Benkow, og til Kong Olav, noe som vakte sterke reaksjoner.
Det var ikke minst disse aksjonene som gjorde at Nessa ble fradømt presteembetet.