Myklesaken for 50 år siden

1. mars var det 50 år siden Agnar Mykles roman "Sangen om den røde rubin" ble begjært beslaglagt. Hør om hans liv og domsavigelsen i NRK Gull. 

Agnar Mykle
Foto: Scanpix / SCANPIX

I 1956 ga Agnar Mykle ut boken "Sangen om den røde rubin". Splittelsen mellom svermerisk kjærlighetslengsel og seksuell vellyst var et hovedtema i romanen, og den var svært nærgående i sine skildringer av det seksuelle. Boka skapte voldsom debatt. 1. mars 1957 ble det tatt ut siktelse mot Agnar Mykle og hans forlegger. Påtalemyndighetene reiste straffesak mot Agnar Mykle og direktøren i Gyldendahl, Harald Grieg, for brudd på utuktparagrafen i norsk lov. Ved dom i Oslo byrett i oktober 1957 ble restopplaget av boken inndratt. Mykle og Grieg ble frikjent, og også inndragingen ble senere opphevet av høyesterett i 1958.

 

 NRK Gull sender kutt fra domsavisgelsen og et P2-akademi om Agnar Mykles liv.

Hør programmene mandag 5. mars kl. 07.00 og torsdag 8. mars kl. 17.00.