Musikken i maleriet

Et av de siste årene av 1500-tallet malte den berømte italienske maleren Michelangelo Merisi da Caravaggio "Luttspilleren". Dette banebrytende verket viser seg å avsløre overraskende sider ved datidens musikkultur.

Caravaggio: Luttenisten ca. 1595

Caravaggio: Luttenisten. ca 1595. (Utsnitt)

Tradisjonelt har kunsthistorikere sett på detaljene i et slikt maleri som gjenstander maleren har valgt bare ut fra deres rent maleriske og dekorative kvaliteter. Og i Caravaggios luttspiller ser det ut til at musikkforskningen kan bekrefte dette synet.

Ulogisk

Flere sider ved maleriet virker nemlig ulogiske. Det gjelder blant annet luttmodellen, notene, og musikerens påkledning. Bildet ble imidlertid etter alt å dømme malt på oppdrag av kardinal Francesco Maria del Monte i Roma, og han var berømt for sin musikkinteresse. Det er derfor svært sannsynlig at Caravaggio var meget nøye med valget av musikk-gjenstandene han avbildet. Kanskje var de til og med valgt ut av kardinalen selv.

Konservativ musikkelsker

Og ettersom Caravaggio var en hardcore naturalist som malte tingene pinlig nøyaktig slik de så ut, er det all grunn til å ta bildet på alvor som et vitnesbyrd om datidens musikkultur. En nærmere underøkelse av gjenstandene på bildet viser seg da også å ha sin egen indre logikk - en logikk som blant annet overraskende avslører Caravaggios oppdragsgiver som en svært konservativ musikkelsker. Dette til tross for at kardinal Francesco del Monte var en meget oppegående og moderne intellektuell. En mann som var en av tidens fremste kunst- og vitenskaps-mesener og som, foruten Caravaggio, hadde astronomen Galileo Galilei i sin stab.

I Musikkantikk på NRK P2. Søndag 18. juli kl. 19.30