Museum, Scirings Heal

Helt siden Ottar fra Hålogaland fortalte om sin reise fra det høye nord til kong Alfred i England på slutten av 800-tallet har stedet ”Scirings Heal” blitt tolket og plassert mange steder på kartet...

Havet
Foto: Colourbox

Kong Alfred av Wessex var så imponert over Ottars reise at han i året 890 ga ordre om at hele reisebeskrivelsen skulle tas med i historieverket til Paulus Orosius. Ottars seilingsbeskrivelser ble nøye studert av de lærde, og i Norden skjøt diskusjonen om Ottars observasjoner fart utover i middelalderen.

Kjell-Olav Masdalen er historiker og direktør ved Aust Agder Kulturhistoriske senter i Arendal.

Kjell-Olav Masdalen er historiker og direktør ved Aust Agder Kulturhistoriske senter i Arendal.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Ottar sier at han hadde norskekysten på babord og ”dette land”, som antakelig er Wessex, til styrbord helt til han kom til Scirings Heal. – Og da er Skiringssal i Vestfold helt umulig, sier Kjell-Olav Masdalen. Etter Lista er England rett akterut og ikke til styrbord. Hvis derimot Scirings Heal lå lenger øst, for eksempel ved Lundevågen i nærheten av Huseby på Lista, da stemmer Ottars seilingsbeskrivelse ”uden Tvil og med Fuldkommen Ret”.

Aust-Agder kulturhistoriske senter

Den siste formuleringen var vanlig i tekster om de forskjellige tolkningene om Ottar på 1700 og 1800-tallet. Da ble Scirings Heal plassert både i den svenske Østersjøskjærgården og ved Kunghelle nord for Göteborg. – Jeg er nok en av de veldig få som ikke er enig i at Scirings Heal er det samme som Skiringssal ved Kaupang, sier Masdalen, som støtter islendingen Einar Gunnar Birgersson som i 2006 ga ut en bok som plasserer Scirings Heal på Vestlandet.

– Vi må se Ottar i et Nordisk perspektiv, sier Masdalen. – Vi som bor øst for Lindesnes må slutte å betrakte oss som nordmenn i denne perioden. Vi må se oss mye mer som dansker. Nordmenn er på 800-tallet var de som kom fra Vestlandet, sier Masdalen.

Spennende historie kan du få i Museum, NRK P2, lørdag 26/6 kl. 16.03, og søndag 27/6 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.

Hør Museum i nettradio

Hør NRK P2 direkte