Møtte Dalai Lama i 1960

Den senere tids uroligheter og voldsbruk i Tibet har en lang forhistorie.

Tibets åndelige leder Dalai Lama
Foto: FRANCISCO LEONG / AFP

I 1960 møtte Johan Galtung den 14. dalailama.com til en samtale om Tibets tragedie og det tibetanske flyktningeproblem.

Kinesisk invasjon
Høsten 1950 angrep den kinesiske hær Tibet. Det presset frem en traktat som ga Kina kontrollen over Tibets forsvar og utenrikspolitikk.

Opptøyer og terror
Traktaten av 1951 skulle sikre Tibet indre selvstyre og fri religionsutøvelse. Imidlertid satte kineserne i gang en voldsom kampanje mot klostrenes stilling i landet. Kinesernes fremferd utløste opprør over store deler av Tibet. Opprøret ble slått ned med bombeangrep og massiv terror, og titusener av tibetanere flyktet fra landet.

Eksil i India
I Tibet ble situasjonen stadig mer spent utover 1950-tallet. På vårparten i 1959 brøt det ut allmenn oppstand mot det kinesiske herredømmet. Dalai Lama flyktet til India der han fikk innvilget politisk asyl. Dalai Lama opprettet sitt hovedkvarter i Dharamsala der den tibetanske eksilregjeringen fortsatt holder til.

Gjenlyd: Dalai Lama

Gjenlyd - Verden i går har sendetid mandag kl 1130 med repriser tirsdag 2130 og torsdag 2030.