Moss flybåthavn

Da de første, kommersielle flyrutene i Norge startet, var det sjøfly som gjaldt. Og en av de aller første sjøflyhavnene lå i Mossesundet, midt i Moss by.

Flyhavnen i Moss
Foto: Lindmann foto

Den sivile luftfarten i Norge startet med Norsk Luftseilasforening i Oslo, men selv om det ble igangsatt en prøverute fra Bergen til Stavanger allerede i 1920, ble det ikke gjort noen seriøse forsøk på kommersielle ruter før tidlig på 1930-tallet. Flere norske rederier, med Fred Olsen og Bergenske Dampskipsselskap i spissen, søkte konsesjon for landflyruter, men regjeringen Mowinkel avslo. Staten ønsket å satse på sjøfly, og da Norsk Luftfartsselskap til slutt fikk konsesjon, var det på en sjøflyrute fra Oslo til Bergen, med stopp i alle byene langs kysten.

Turen fra Oslo til Bergen tok nesten 6 timer med alle stopp, men allerede fra første driftsår i 1935 gikk selskapet med underskudd. Posten subsidierte rutene, og Staten gikk inn med betydelige tilskudd.

Langs kysten finnes ennå rester etter de første sjøflyhavnene, og i MUSEUM forteller veteranene Knut Lindmann og Grenå om sine barndomsminner fra sjøflyhavnen i Moss. Fundamentene til bryggen og terminalbygningen står fortsatt og minner om en del av norsk historie som få kjenner til.

I arkivet til Norsk Luftfartsmuseum i Bodø finner doktorgradsstipendiat Rune Hovd fram flyruter, priser og dokumenter fra den sivile luftfartens første år.

Museum i NRK P2

  • påskeaften, lørdag 3. april, kl. 16.03 og
  • 1. påskedag, søndag 4. april, kl. 8.03

Programleder og artikkelforfatter: Øyvind Arntsen