Medisinske smil

Vitenskapshistorie setter forskning i perspektiv, og i medisinsk historie finnes mange teorier og historier som vi i dag kan dra på smilebåndet av.

Rikshospitalet 1959
Foto: Storløkken, Aage / Scanpix

Ole Didrik Lærum er professor i medisin og har gjennom et langt yrkesliv vært en aktiv forsker, med god kjennskap til forskningsmiljøer.

I 1980 gav han ut boka "Den forunderlige vitenskapen", som forteller om humor og humørfyllte situasjoner i legers yrkeshverdag og i medisinske forskningsmiljøer.

Mye av det han skriver om er selvopplevd, eller han har førstehånds kunnskap til det, som han selv sier. Ole Didrik Lærum blir intervjuet av Kjell Harald Lunde, og vi får også høre opplesning fra Lærums bok. Programmet ble første gang sendt lokalt i Hordaland, i 1981.

Det blir flere smil fra medisinens verden når reporter Ellen Wesche drar i gang historier om kvinnelidelser slik de engang ble beskrevet av - menn.

Hysteri

En gang en populær diagnose på kvinnelige pasienter man ikke fant annen sykdomsforklaring på. Legevitenskapen mente at hysteri forekom hyppigst hos kvinner i nylig kjønnsmoden alder, og én medisinsk kilde fra 1800-tallet skriver at disse kvinner i for stor grad var blir forkjælt og dullet med i alle småting - derav lidelsen.

Behandlingen besto i å operere bort livmoren. Diagnosen finnes ikke lenger, men ordet henger igjen i medisinsk praksis: operativt inngrep på livmoren kalles hysterektomi.

Eller hva med hypokondri? Det kunne både kvinner og menn ha, men behandlingen var kjønnsforskjellig. Menn fikk anbefalt en tur til et varmt land, mens kvinner hadde best av å få en teskje kaldt vann i et av neseborene.

Kvinner i medisinsk historie. Norgesglasset
Hør kutt fra programmet Alvorlig talt. Et muntert program om medisinsk forskning.

Innslaget ble første gang sendt i Norgesglasset i NRK P1 i 2000.