Lofotfiske!

Lofotfisket er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge. Det begynner i januar og varer til ut i april.

Småtråleren "Thor Iversen" på fangstfeltet Ny-Slepen i 1952
Foto: Børretzen, Sverre A. / SCANPIX

Opptil 30 000 tilreisende fiskere og tusenvis av løsarbeidere skapte et livlig folkeliv under Lofotfisket.

Håp i hengende snøre
Programleder Svein-Arne Gregersen snakket i 1978 med den erfarne fiskeren Arthur Johansen, som i mange år hadde vært med på Lofotfiske. Programmet er det femte i serien som ble kalt Lofotprogrammene.

LYTT: Håp i hengende snøre

Fiskerens kone
I 1982 snakket Anne Severinsen med fiskerkonene som jobbet like hardt selv om mannen var borte fra hjemmet.

LYTT: Fiskerens kone

Fiskerlivet
Foto: Børretzen, Sverre A. / SCANPIX

Lofotferda
Det var mye som skulle ordnes før mennene kunne dra på Lofotfiske, og det var mye overtro involvert i forberedelsene. I 1967 skrev Edvard Ruud et kåseri om nettopp disse forberedelsene til fisket.

LYTT: Lofotferda

Kokkeglunten personlig

Guttene langs kysten var enig om en ting: ” man var ikke kar før man hadde vært på Lofotfiske”. Roald Storå var nykonfirmert da han for første gang var med som kokkegutt for ti mann i tre måneder. Det var hardt slit og lange dager, men gode historier ble det av oppholdet. Sendt i 1974.

LYTT: Kokkeglunten personlig

Fesken i land

Et av programmene i serien om Lofoten som ble laget i 1978 handlet om hva som skjedde med fisken etter at den kom på land. Disse programmene var de første som ble laget som stereoproduksjon i NRK Nordland.

LYTT: Fesken i land

Lofotfiske
Foto: Scanpix / SCANPIX

I riktig gamle dager

Carl Bertheussen skrev i 1946 et kåseri som fikk navnet "Gammeldags Lofotfiske".

LYTT: Kåseri om Lofotfiske

Skårungen Viggo Larsen intervjues av Erik Bye i 1959

Oslo 17. april 1959: Erik Bye intervjuer skårungen Viggo Larsen fra Tengelfjord i Lofoten.

Foto: NTB / SCANPIX

Lofotprogrammene
I 1978 ble det laget en populær serie med temaer fra Lofotfisket. Programlederne Svein- Arne Gregersen og Erik Berg Hansen møtte mange interessante og spennende mennesker på deres reise inn i det historierike fiskerlandskapet.

LYTT: Fesken opp av havet

Møte med en skårunge
Skårunge var tittelen du fikk når det var første gang en gutt var med på fiske. Viggo Larsen var bare 15 år gammel da han ble med faren sin på Lofotfiske. Det var i 1959 og Erik Bye inviterte gutten ned til Oslo til en liten prat i sjøfartsprogrammet Vi går ombord.

LYTT: Erik Bye og skårungen

Sluttoversikten
I slutten av fisket ble all informasjon om fiske samlet sammen, og en rapport ble framlagt. Olaf Johnsen hadde ansvaret for å formidle sluttrapporten for årets Lofotfiske i 1946.

LYTT: Lofotfiskets sluttoversikt

Lofoten
Foto: Scanpix / Scanpix

En folkefest

En stor del av den mannlige befolkningen langs kysten har i uminnelige tider reist til Lofoten under skreifiske. Her møttes væreieren og fiskeren, kapitalistisk stordrift og snørefiske, fiskekjøper og fiskeselger, bispen fra Tromsø og ukonfirmerte gutter, urmakere, brennevinsselgere, musikanter, prostituerte, fotografer, spiseverter, fiskehodekjøpere, kokker og handlende.

Gløtt fra Lofoten

Fisker Gunnar Bendigtsen forteller om hvordan Lofoten forandrer seg fra en plass hvor tettstedene rivaliserer vennskapelig med hverandre, til en arena for verdens største skreifiske.

LYTT: Gunnar Bendigtsen fra 1947

Kvinnene satt igjen

Tre måneder hver eneste vinter satt mange kvinner alene i husene sine med ansvar for barn og dyr. Mennene deres var fiskere, og var ute på Lofothavet og fisket skrei. Hans J. Birkrem intervjuet i 1952 de som satt hjemme og ventet.

LYTT: Forberedelser til fisket fra 1952

Lofotfiske 1920

Lofotfiske i 1920.

Foto: ukjent / SCANPIX

Tolket gjennom kunst

I 1978 kom det en populær programserie med tittelen "Lofotprogrammene". Et av temaene skildret lofotfisket gjennom malerkunst, musikk og litteratur. Programlederne var Svein-Arne Gregersen og Erik Berg Hansen.

LYTT: Fiskeren i kunsten fra 1978

Lofotfiske i gamle dager

Carl Bertheussen kåserte i 1949 om hvordan Lofotfiskerne hadde det på 1880-tallet. Mange gikk med de samme klærne i ukevis, og vasking av kropp og antrekk forekom ikke så altfor ofte. Bertheussen siterte også et brev fra en Lofotfisker til hans kjære som satt hjemme og ventet på ham, brevet var datert 1860.

LYTT: Gammeldags Lofotfiske fra 1949

Lofotfiske
Foto: Scanpix / SCANPIX