Luftforsvarets første etterkrigsår

De første mellomkrigsårene innebar en rivende utvikling for norsk luftfart. I 1948 ankom de første Vampire-flyene – Norges første jetjagere. De ble presentert for publikum på et stort flystevne under Flyuken i Oslo i 1948. NRKs ivrige flyreporter Rolf Kirkvaag fulgte begivenhetene.

deHavilland Mosquito F.B.Mk.VI – arbeidshesten fra krigens dager.
Foto: Luftforsvarets historiske bildebase v/Per Einar Janse

I 1945 vendte Luftforsvaret tilbake til et fritt Norge etter fem år i utlendighet. Flyskolen hadde tilbrakt store deler av krigstiden i Little Norway i Canada, og ble helt mot slutten av krigen overført til Storbritannia.

Vintermanøvre i Norge

Men vinteren 1946 kunne skolen gjenoppta sin gamle tradisjon med vintermanøvre på islagte, norske fjellvann. I mars 1946 flyttet både mannskaper og fly til Strandefjorden ved Fagernes i Valdres. Med på lasset fulgte også NRKs Rolf Kirkvaag, som leverte en sammensatt reportasje om de mange øvelsene flyelevene måtte gjennom i høyfjellet.

Hør hele programmet: Skoleflyene og flyskolen.


Forskjellige flytyper

Flytypene som ble brukt på vintermanøveren var enmotors treningsfly av typene Fairchild Cornell og Nort American Harvard. Flyskolen disponerte også to-motors treningsfly av typene Avro Anson og Airspeed Oxford, men disse egnet seg lite til feltflyging i vinterfjellet og ble trolig igjen på Gardermoen.

Flyskolens vintermanøver på Tisleia i februar 1950. Treningsflyene av typen Fairchild Cornell.

Flyskolens vintermanøver på Tisleia i februar 1950. Treningsflyene av typen Fairchild Cornell

Foto: Luftforsvarets historiske bildebase v/Per Einar Jansen


Flyuken i 1948

I september 1948 arrangerte Norsk Aeroklubb og Luftforsvaret en ”flyuke" i Oslo. Den høytidelige åpningen ble foretatt av Bernt Balchen og statsråd Nils Langhelle. Hovedarrangementet var en stor flyutstilling på Kontraskjæret ved Akershus festning, men høydepunktet var nok flystevnet på Fornebu den 12. september.

Den første jetjageren

Her viste Luftforsvaret bl.a. fram en av sine arbeidshester fra krigens dager, jagerbomberen deHavilland Mosquito. Men den grommeste deltakeren var utvilsomt nyanskaffelsen deHavilland Vampire – Norges første jetjager! Og NRK sendte selvfølgelig sin flyinteresserte reporter Rolf Kirkvaag sammen med kollegaen Tryggve Strøm.

Hør hele programmet: Flystevnet på Fornebu i 1948.

deHavilland Vampire F.Mk.3 – Norges første jetjager. Dette er et bevart museumseksemplar.

deHavilland Vampire F.Mk.3 – Norges første jetjager. Dette er et bevart museumseksemplar

Foto: Luftforsvarets historiske bildebase v/Per Einar Jansen)