Hopp til innhold

Likhet for loven?

Er det riktig å overlate til Kriminalomsorgen å gradere fangens pine og plage?

Ringerike fengsel.Foto: Bjørn Sigurdsøn
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Likhet for loven?

To lovbrytere, som begge blir idømt ett års ubetinget fengsel, risikerer å få helt ulik straff da den ene må sone under et strengt regime ved Ringerike fengsel, mens den andre får et lettere opphold ved en anstalt som f.eks. Halden Fengsel, som er rausere med permisjoner og prøveløslatelser. Dommeren måler ut straffens lengde, men aner ikke hvordan den skal sones.

Forskning og folkemord:

- Flere tyske forskere var medløpere til nazismen. Først i vår tid erkjennes det skyld. I Verdibørsen møtes Øyvind Foss og Bernt Hagtvet til en samtale om tysk forsknings mørke fortid. - Kunnskap er ikke et bolverk mot ondskap, sier de.

Dr. Josef Mengele

Dr. Josef Mengele

Foto: AP

Dessuten: Legen Josef Mengele ble aldri tatt. Visste tysk etterretning hele tiden at han var i Sør-Amerika?. Om manglende vilje til oppgjør i Verdibørsen.

Etiske problemstillinger og dilemmaer i Verdibørsen, NRK P2, lørdag 25/5 kl. 08.05 og søndag 26/5 kl. 17.03. Programledere er Aase Cathrine Myrtveit og Kai Sibbern.