Hopp til innhold

Les betingelsene

Dette må du samtykke i før du sender din historie.

Ved innsendelsen av din historie samtykker du til at NRK vederlagsfritt kan presentere historien på Internett, og eventuelt også på radio eller TV. NRK forbeholder seg retten til å redigere innsendte historier før slik publisering.

NRK eller den NRK engasjerer gis rett til å bearbeide historien eller elementer av den for å lage en sangtekst. Sangen vil deretter bli innspilt, og spilt blant annet i forbindelse med Postkort fra Livet på NRKs kanaler. Innsenderen har ingen rettigheter til sangteksten.

De opplysningene du registrerer vil bli lagret i NRKs database, sammen med den historien du sender inn til Postkort fra livet. Opplysningene vil kun bli brukt for å kunne navngi deg som innsender av historien ved publisering av historien og for å eventuelt kunne komme i kontakt med deg i forbindelse med Postkort fra livet. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre, med mindre det er til underleverandører i forbindelse med drift og administrasjon av tjenesten.

Send inn Postkort fra livet

Skjema på nett:

E-post:

Telefonsvarer:

73 88 12 34 Du har 5 minutter på deg til å fortelle historien

Video:

Du kan laste inn forhåndsprodusert video eller lese inn direkte med nettkamera.

Postadresse:

Postkort fra livetNRK Tyholt7005 Trondheim

Betingelser:

Når du sender inn bidrag til Postkort fra livet må du samtykke i betingelsene.