X-faktoren i Latinskolen

Når Supermann trosser alle fysiske lover for å redde sin elskede er det fordi manusforfatteren har grepet til "Deus ex machina".

Supermann flyr

Supermann flyr

Foto: Warner Bros / Sandrew Metronome Norge

Når plottet virkelig hadde kjørt seg fast i det greske teateret, hendte det at forfatteren hentet guddommelig hjelp. En uforutsett x-faktor som kunne overvinne de mest uløselige knuter, og sette ting på plass igjen. Eller forandre dem til det ugjenkjennelige.

Eksempelet Supermann

Supermann

Hva hadde Supermann vært uten deus ex machina?

Foto: Scanpix / NRK

Teknikken ble kritsiert, blant annet av Horats i Ars Poetica, men fremdeles hender det at manusforfattere griper til "Deus ex machina" når tingene ser som mest håpløst ut. Supermann fløy i vill fart i motsatt retning av jordrotasjonen for å redde sin Lois Lane.

"Deus ex machina"

- dette er ukens latinsitat.

Hva det betyr?

Deus er et ord man finner i vegger og utsmykning på utallige kirker, ex et prefiks som peker mot utgangen, og machina er drivkraften i mang slags bevegelse. Mer får du ikke vite her, men lørdag klokken 1703 på NRK P2 får du svar.

Ukens hjemmelekse:

Her er et utdrag fra Erasmus Montanus der Jeppe Berg og Per Degn forsøker å forstå Erasmus' latin. Kan latinskolens elever hjelpe til?

JEPPE: Jeg kand nok læse Bogstaverne, men fatter ikke Meeningen.

Ludvig Holberg

Ludvig Holberg 1684 - 1754.

Foto: SCANPIX

PER: Jer Søn skriver, at hand studerer nu sin Logicam, Rhetoricam og Metaphysicam. ... Logicam er hans prekestol, det annet ritualen, men tredje post må være forskreven, eller det maa være Fransk, thi var det Latin saa forstod jeg det nok....

JEPPE: Men kiære Per! her er endnu noget andet Latin, som jeg ikke forstaar, see her denne Linie.

PER: Die Veneris Academia domum profecturus sum. Det er noget høyttravend, dog forstaar jeg det heel vel, men det kunde bryde Hovedet paa en anden. Det er paa Dansk, der er kommen profecto en hob Russer til Kiøbenhavn.

Vi stoler ikke helt på Per Degns oversettelser, men håper på hjelp fra elevene.

Løsninger kan sendes til latinskolen@nrk.no for retting og etterprøving.

En av besvarelsene blir sågar premiert med vår skoleuniform - en t-skjorte fra Latinskolen.

Mer fra Latinskolen

Hør latinskolen i nettradio