Langangens steinalder

Bli med mange tusen år tilbake i tid, til det som var steinalderens fjorder og viker i skogslandskapet ved Langangen.

Steinalderen ligger bare noen centimeter under torven på 60 meters høyde.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Om noen få år skal det gå et nytt jernbanespor fra Porsgrunn til Farriseidet, og langs den 23 kilometer lange traseen er det et stort arkeologisk prosjekt i gang for å lete etter spor fra steinalderen. Langangen betyr ”den lange fjorden”, og i steinalderen var fjorden enda mye lengre enn i dag, med mange små, lune viker og grunne laguner hvor det myldret av fisk og sjøfugl.

Boplasser

Fram i dagen med historie fra istidsleire og steinaldermyr, til dagens åker.

Fram i dagen med historie fra istidsleire og steinaldermyr, til dagens åker.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– På de høydene vi graver, fra 45-50 meter over dagens havnivå og opp til 70 meter, ser vi for oss at det var mange trange dalganger, nes og halvøyer ut i steinalderfjorden. Og disse små terrassene i landskapet er omkranset av steinalder-boplasser, sier utgravningsleder Gaute Reitan fra Kulturhistorisk Museum.

Fra jakt til jordbruk

Vann spyles over utgravd masse og siles gjennom et finmasket nett i bunnen av soldekassene.

Vann spyles over utgravd masse og siles gjennom et finmasket nett i bunnen av soldekassene.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– Det spesielle med vår utgravning, er at vi arbeider på så forskjellige høyder at vi kan se hvordan hele området har vært i bruk gjennom mange perioder, sier Reitan, som forteller om funn av flere typer steinøkser og en sigd av flint innenfor et lite område. – Det betyr at det har vært folk her gjennom mange tusen år, fra tiden med jegere og sankere og helt fram til første jordbruket, sier Reitan.

Hyppige funn

En steinalderøks fersk opp av bakken etter sju tusen år i jorda.

En steinalderøks fersk opp av bakken etter sju tusen år i jorda.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Mens Museum er på besøk, finner arkeologene både en bit av en ”slått bergkrystall” og en øks av Nøstvettypen. Vestfoldbaneprosjektet skal pågå i tre sesonger og dette er Museums første besøk langs steinaldertraséen fra Telemark til Vestfold.

Spennende historie serveres i Museum, NRK P2, lørdag 25/6 kl. 16.03 og søndag 26/6 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.