Kvinnehistorier

Kvinners historie har ikke blitt vektlagt i samme grad som historier om menn. Men noen kvinner har fortalt sine historier, og noen av dem har gjort det til NRK.

Gymnastikk i arbeidstida.

Storebrands kontordamer får en frisk oppmykning fra grammofonmusikk i 1947.

Foto: Aktuell / Scanpix

I NRK Gull har vi hentet fram noen av disse kvinnene, og satt sammen en radiotime der kvinner fra ulike tidsepoker forteller om liv og arbeidsliv.

Statistikk forteller at 29,9% av kvinnene var yrkesaktive i 1930. Ingen av dem jobbet i skogbruket. Da har ikke statistikken fanget opp Anna Solli. Hun var 32 år i 1930, og hun og mannen hennes jobbet sammen som skogsarbeidere i Kongsvingertraktene, deltid først, og etter hvert på heltid.

Anna tilbrakte 16 år i skogen. I løpet av denne perioden fødte hun hele 10 barn, hvorav 5 døde som spebarn. Men Anna likte skogslivet til tross for mye fysisk slit. Familiens dårlige økonomi resulterte en gang i husutkastelse. Den første natta etterpå sov hele familien i en stall - inkludert en 7 uker gammel baby. Anna Solli fikk Kongens fortjenestemedalje i 1975; i en alder av 77.

Loen 1947
Foto: Skotaam, Th. / SCANPIX

Du får også høre Marie Skaar fortelle om arbeidet på teglverket i Sandnes i 30-åra; arbeidet besto i å kaste steiner opp i noen bokser for tørking. Høyden opp til boksene var 3 meter, og hun jobbet på akkord. Når hun kom hjem om kvelden skulle det lages mat for to barn og en arbeidsledig mann.

I 1936 hadde Nidar Chokoladefabrik i Trondheim en god del kvinnelige arbeidere, og hos disse kvinnene er stemningen riktig munter når Kringkastingen stikker innom.

Man ble vel i godt humør av sjokolade – den gang som nå!

Bondekvinnene er også representert i denne timen, og de møter vi på en setervoll i fjellet mellom Valdres og Hallingdal - året er 1948. Stølskvinnene forteller om et godt liv på setra til tross for mange tunge arbeidsoppgaver.

Før timen rundes av, får vi med oss intervjuet med Randi Grydeland, som var nyutdannet rørlegger i 1982. Hun kan fortelle at det er vanskelig å få jobb som kvinnelig rørlegger. Den store hindringen er dårlig tilrettelagte garderobeforhold, skal vi tro tilbakemeldingene Randi fikk fra arbeidsgiverne. Randi mener garderobeproblemet enkelt kan løses med en nøkkel….

Kvinnehistorier sendes første gang mandag 26. november kl. 10.00 med reprise torsdag kl. 19.00.