NRK Meny
Normal

Kultplasser

Hva kan gamle stedsnavn fortelle om førkristne kultsteder ? Og hva foregikk egentlig i en ti dager lang vikingbegravelse? Bli med til Ulvik i Hardanger.

Fra Brakanes og utover i Hardangerfjorden er det mange stedsnavn fra før-kristen tid.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Stedsnavn fra før-kristen tid bærer med seg en fortelling om hvordan våre forfedre brukte landskapet og gir oss viktig kunnskap om kultplasser og ritualer som ikke er nedtegnet på noen annen måte. Og hvordan skal vi fortolke det religiøse landskapet, spør blant andre stedsnavnforsker Eldar Heide i denne utgaven av Museum. Tverrfaglige forskere fra hele Norden la fram sine tanker om dette på et seminar i Ulvik i Hardanger, arrangert av Senter for middelalderstudier i Bergen, hvor ikke-kristen religion i arkeologi, stedsnavn og landskap ble diskutert.

Stedsnavnanalyse

Stedsnavnforsker Ole-Jørgen Johannesen fra Universitetet i Bergen ved fergekaia i Ulvik i Hardanger.

Stedsnavnforsker Ole-Jørgen Johannesen fra Universitetet i Bergen ved fergekaia i Ulvik i Hardanger.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– Ta for eksempel stedsnavnet horg, sier Heide. Det betyr egentlig en førkristen kultplass, men kan også bety en steinrøys eller kanskje et firkantet fjell med bratte sider. Og for noen år siden skulle alt være gråstein og hverdag i navneforskningen, så det religiøse innholdet i ordet ble avvist. Men ved å sette stedsnavn med horg i sammenheng med andre stedsnavn, langs gamle ferdselsveier over fjellet, ser man at de opptrer sammen med stedsnavn som Helgastøl og Helgaset, altså hellige steder hvor man kanskje ofret når man i førkristen tid gikk ut og inn av landskapet. Eldar Heide forteller også om Dødsrikefjell, hellige steder som kanskje kunne være en del av førkristne, religiøse tradisjoner.

Gravferdsritualer

Ro.

Ro.

Foto: Bob Strong / Reuters

I Museum forteller også arkeologen Neil Price om hvordan han har rekonstruert to begravelser fra vikingtiden. – Slike begravelser kunne vare i ti dager og besto av omfattende ritualer med ofringer av dyr og mennesker. Price forteller i detalj om hvordan en hund, en hest, geiter og sauer blir hakket opp og spredd over den døde før biter av to andre mennesker blir lagt i graven før tildekking.

Få med deg spennende historie i Museum, NRK P2, lørdag 16/6 kl. 16.03 og søndag 17/6 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.