NRK Meny
Normal

Kritisk til Giskes DAB-nøling

Trond Giske får politisk motbør for sin DAB-nøling. Kristelig Folkepartis Ola T. Lånke mener den digitale overgangen må gå langt raskere enn det kulturministeren antyder.

Ola T. Lånke

Kristelig Folkepartis Ola T. Lånke, som var saksordfører for innføring av digitalt bakkenett for fjernsyn, ber Trond Giske om fortgang også på radioovergangen.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Kristelig Folkepartis Ola T. Lånke, som var saksordfører for innføring av digitalt bakkenett for fjernsyn, ber Trond Giske om fortgang også på radioovergangen.

Tidligere i vinter sendte kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas et brev til kulturministeren og etterlyste en plan for overgangen til ren digital distribusjon av radiosignalene.

Vil ikke tidfeste
Både Adresseavisen og Dagens Næringsliv skriver at overgangen trekker ut.

Til Adresseavisen gjentar Giske det han har sagt tidligere om at tidfesting av når FM-nettet kan slukkes ikke er aktuelt før halvparten av radiolytterne lytter digitalt. Med dagens fart på DAB-salget kan det først kunne bli i 2022 eller nesten 30 år etter at de første DAB-sendingene tok til.

NRK har sett lyset
Til NTB sier Kristelig Folkepartis Ola T. Lånke, som blant annet har vært saksordfører for innføring av digitalt bakkenett for fjernsyn, at innføring av DAB-radio må gå langt raskere enn det kulturministeren antyder. - Jeg tror at NRK her har sett lyset bedre enn statsråden.

Situasjonen er nå slik at FM-nettet er utdatert, veldig gammelt og modent for veldig store overhalinger som vil koste mye, sier
Lånke til NTB. Han mener at Giske med sin defensive holdning er med på å svekke radioens framtid som mediekanal.

Svekker radioens stilling
Det samme mener Bjerkaas i sitt notat til kulturministeren. - En så lang overgang svekker radioens stilling som en sentral kulturbærer i Norge og er til skade for både publikum, kommersiell radio og NRK, heter det i notatet.

Bjerkaas viser også til store økonomiske utlegg for NRK med å fortsette med FM-distribusjon. FM-nettet er om lag 40 år gammelt og trenger fornyelse. Dobbeldistribusjon og å forlenge avtalen med Norkring om FM-distribusjon etter 2014 vil bli svært dyrt.

- Over en 10 årsperiode vil dette utgjøre 800 millioner kroner ekstra til FM i forhold til det vi betaler i dag, påpeker Bjerkaas i sitt brev til Giske.

Hensynet til lytterne
Til Adresseavisen framholder kulturministeren at det er forholdet til radiolytterne som gjør at han ønsker en saktere radioovergang til digital distribusjon enn det har vært på tv-siden. Her slukkes som kjent de siste analoge senderne allerede i høst.

- Det er mer kostnadskrevende for forbrukerne å gå over til DAB når folk har flere radioapparater. Kvalitetsforbedringene oppleves heller ikke som store, påpeker Giske.

Flere vil følge Lånke
Leder Digitalradio Norge Live Kaldestad regner med at flere politikere reagerer på Giskes passive tilnærming til en digital radioovergang. – Vi har signaler om at flere vil følge Ola T Lånke og kreve et taktskifte fra kulturministeren i denne saken, sier hun.