Kriger med leiesoldater i Irak

I Irak kjemper 20 000 innleide krigere. Krigen har økt etterspørselen etter leiesoldater.

Soldat i Baghdad, Irak.
Foto: DAVID FURST / AFP

Den nest største okkupasjonsstyrken i Irak er innleide soldater, med over 20 000 aktive kjempere. I tillegg er så mange som 100 000 sivile ansatt i den private sikkerhetstjenesten, mange av dem bevæpnet.

Den økende etterspørselen etter private aktører i krigsområder, gjør nå at også norske selskaper melder seg på. Er det slik Vesten skal drive krig i framtidaω

Terje Torsteinson
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

I følge oberstløytnant Terje Torsteinson ved Forsvarets stabsskole har Irak-krigen skapt et enormt marked for selskaper som tilbyr livvakter, VIP-tjenester eller annet vakthold. Han er bekymret over at krig og sikkerhet stadig oftere legges ut på anbud.

- Ingen vet hvilke lover og regler som gjelder for disse privat innleide soldatene, sier Torsteinson til NRK P2s Sånn er Livet.

- Når en nordmann drar til Irak og kler seg i uniform og våpen, vil han bli regnet som stridende, men er ikke under noen militær kommando. Og vedkommende står i fare for å drepe eller selv bli drept. Dersom noe skulle skje, er det norsk lov, amerikansk lov eller irakisk lov som da gjelder ω spør Torsteinson.

- Faktum er at dersom de kommer opp i en straffesak i Irak, så risikerer de dødsstraff.

Store penger å tjene

Magnus Moe, Norsk Security Akademi
Foto: Faksimile: www.norwegiansecurityacademy.com

Magnus Moe leder Norsk Security Akademi, ett av selskapene som nå ønsker å sende folk til private sikkerhetsoppdrag i utlandet. Han sier at det på dette tidspunkt ikke er aktuelt for dem å sende folk til Irak, men at de vil søke FN- oppdrag som går ut på å sikre nødhjelp i krigsherjede områder i land som Sudan og Somalia.

- Det er mange useriøse eventyrere som dras til slikt arbeid, men gjennom trening siler vi disse ut, hevder Moe.

Han har drevet trening av sikkerhetsfolk i samarbeid med terrorpolitiet i Israel. Moe innrømmer at det kan være svært store penger å tjene på å gjøre sivilt arbeid i krigsssoner. Opptil 100 000 kroner i månedslønn kan lett friste tidligere soldater til slike oppdrag.

Også en rekke andre norske selskaper søker nå etter sivile som ønsker å ta seg jobber i urolige områder rundt om verden. Omega Group er kanskje det mest kjente av disse selskapene, ledet av den tidligere torpedoen Espen Lie.

De har tidligere hevdet å ha hatt minst et tyvetalls nordmenn i sivil tjeneste i Irak. Northern LIght Protection Agency, Total Protection Service Norway og Vikingshield Protection og er noen av de andre nye selskapene som baserer seg på operasjoner i såkalte høyrisikosoner.

Ingen kontroll med firmaene

Private sikkerhetsselskaper og en stadig voksende privatisert militærindustri er ikke en ønsket utvikling, sier oberstløytnant Terje Torsteinson ved Forsvarets stabsskole. Mens man nå ønsker å rydde opp i sikkerhetsfirmaene her til lands, gjøres det ingenting for å kontrollere de som opererer utenlands. Torsteinson mener det er på høy tid å gjøre også det.

- Et forbud mot slike firmaer ville satt en stopper for denne uheldige virksomheten, sier Torsteinson. Han legger til at Vesten kanskje ikke bør sette i gang militære operasjoner rundt omkring i verden uten at vi er i stand til å gjennomføre dem.

- Hvis vi ikke har kapasitet til det, må vi kanskje vurdere å avstå, sier Torsteinson til NRK.

Også forfatter Henrik Hovland er bekymret over utviklingen. Han har vært i Irak flere ganger som journalist, både før, under og etter Saddams fall. Han har sett hvordan de private aktørene i økende grad har inntatt krigssonen.

Da amerikanerne sommeren 2003 trakk storparten av krigsstyrken ut av Irak, flommet det på med private aktører, ifølge Hovland. Han mener at behovet for alle disse private aktørene skyldes at amerikanerne har feilet i krigen i Irak.

Sånn er Livet, NRK p2, 29/3-07