I ly av mitt hjerte

Det nærer meg, her i min høst. Det hvite har lagt seg ved panna. Det venter meg noe tidløst.

Høstblader
Foto: Jim Poet

Avsender for dette postkortet er Liv Solfrid Antonsen fra Båtsfjord.

I ly av mitt hjerte der hviler en drøm som jeg drømte engang.
En lengsel er skjult når jeg smiler. I stillheta lever en sang.
Den er som et sus ifra havet, som underlagt månens mystikk, lar tidevannsbølger begrave de dager som kom og som gikk.

Jeg eide en vår og en sommer. Jeg sådde og nytt liv sto frem.
Et grunnlag for dager som kommer hit til meg hver dag i mitt hjem.
Hver dag som det himmelske manna, det nærer meg, her i min høst.
Det hvite har lagt seg ved panna. Det venter meg noe tidløst.

Og dager som hastige iler gir aldri til drømmen forrang.
I ly av mitt hjerte den hviler, og lever i form av en sang som en dag
skal fulltonig lyde, jeg vet ikke når og hvor hen, men vet at den
hjertet vil fryde. Det hjertet som hegnet om den.