UDI med nye, glade teltplasser

Der det er hjerterom er det teltplass, er UDIs nye slagord i kampen for å innkvartere asylsøkerne.

UDI med nye, kreative husrom for asylsøkere

- Det er ikke hjerterommet det skal stå på, heter det i en nylig utsendt pressemelding fra UDI

Foto: Fotofikling: Elin Kristiansen