Drillo - Norges Obama

Drillo går på idet Bush går av. Tilfeldig? Neppe!

Drillo - vårt eneste håp

Drillo - vårt nasjonale symbol på håp

Foto: Fotofikling: SpreDet.no

Våre venner på SpreDet.no har lekt seg med Obama-plakatene . Og hvem symboliserer vel håpet i Norge i disse dager bedre enn Drillo?