NRK Meny
Normal

Historisk byutvikling

Fraflytting og forfall har preget Vardø de siste årene, men nå er krefter i sving for å løfte frem et knippe kulturelt viktige bygninger.

Husegården er en av de eldste gårdene i Vardø. Den gjennomgår nå omfattende restaurering.
Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Barentshavbyen Vardø har hatt gode tider med utstrakt handel med russerne og et fiskeeventyr uten like. Men det er lenge siden. I de siste årene har Vardø opplevd stagnasjon. Byens folketall er halvert fra 4000 til 2000. Mange av byens bygninger er i forfall. Men nå skjer det noe.

Optimisme i Vardø

Stedsutvikler og prosjektleder Svein Harald Holmen.

Stedsutvikler og prosjektleder Svein Harald Holmen.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk. / NRK

På flere steder i byen hamres, graves og males det. Et titalls viktige bygg i byen er under rehabilitering. Blant dem er Nordpol Kro, Husegården og butikken som Bjørn Bangsund driver i det gamle trygdekontoret. Investeringene skjer med god støtte fra det offentlige. Prosjektet ledes av Svein Harald Holmen: - Vi ønsker å gjenvinne selvrespekten og stoltheten. Ved å rehabilitere et titalls signalbygg i byen ønsker vi å skape optimisme. Dette er noe folk ser i bybbildet og det er jeg overbevist om virker stimulerende, sier Svein Harald Holmen.

Kulturminneprosjekt kan lykkes

De siste 30 årene har Vardø opplevd dyp krise. Innbyggertallet er halvert og byen er i fysisk forfal

De siste 30 årene har Vardø opplevd dyp krise. Innbyggertallet er halvert og byen er i fysisk forfall, men nå skjer det noe positivt i Nord-Norges eldste by.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Holmen er stedsutvikler og kan se tilbake på et vellykket kulturminneprosjekt i Hamningberg vest for Vardø. Nå bruker han erfaringene derfra. - Vi bidrar med søknader om økonomisk støtte og vi hjelper til med faglige råd til rehabilitering av verneverdige bygg, sier Holmen. Optimismen brer seg og mange Vardøværinger sier nå at de kan se ”lyset i enden av tunnelen”. Nettopp i Vardø kan det bety to ting. Byen er knyttet til fastlandet med en undersjøisk tunnel og da kommer det virkelig an på fra hvilken side en ser det. Mange har sett lyset på vei bort fra byen.

Få med deg spennende historie i Museum, NRK P2, lørdag 14/7 kl. 16.03 og søndag 15/7 kl. 08.03. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk.