Griegs forbudte symfoni

Edvard Grieg forbød spilling av sin eneste symfoni. Moskva Radios Symfoniorkester trosset forbudet og fremførte stykket 9. januar 1981 for første gang på 114 år.

Grieg anno 1903
Foto: Grieg07

Denne fremføringen skjedde uten offisiell tillatelse fra Norge, men etter dette ble partituret raskt frigitt, og Musikkselskapet Harmoniens Orkester kunne spille verket under Festspillene i Bergen samme år.

her kan du se stykket bli fremført under Festspillene i Bergen:

Video Griegs forbudte symfoni

Symfonien blir til


Da den knapt 20 år gamle Edvard Grieg kom til København i 1863, møtte han komponisten Niels W. Gade, den dominerende skikkelsen i dansk musikkliv. På hans oppfordring begynte Grieg å komponere det som skulle bli hans eneste symfoni. I løpet av bare to uker var den første satsen ferdig, men arbeidet med de resterende tre satsene tok to år.

Forbudt


Hele symfonien ble spilt av Musikkselskapet Harmoniens Orkester for første gang i 1865, men etter bare fem fremføringer trakk Grieg verket sitt fra offentligheten i 1867. Etter at Grieg tidligere samme år hadde hørt 1. symfoni av sin komponistkollega Johan Svendsen, ble han meget kritisk til sin egen symfoni, og på denne tiden føyde han til påskriften: Må aldri oppføres!

Uten tillatelse


På 1970-tallet ble det gjort forsøk på å få Griegs forbudte symfoni frigitt, men forgjeves. I 1980 tok en norsk musikkforsker en kopi av partituret med seg til Moskva og leverte den til dirigenten for Moskva Radios Symfoniorkester, Vitalij Katajev som ble så begeistret for verket at han tok saken i egne hender og fikk symfonien framført i sovjetisk radio 9. januar 1981. Etter dette har Griegs forbudte symfoni vært fremført utallige ganger til publikums store begeistring.