Grammofonens barndom

På begynnelsen av 1900-tallet foregikk det et spennende teknologisk kappløp mellom Edisons fonograf, Bell & Tainters graffofon og Berliners grammofon.

Familien rundt grammofonen. 1921
Foto: SCANPIX

Også i denne epsisoden av Grammofonplatens århundre skal vi oppholde oss i tiden rundt århundreskiftet 1900. Det foregår et spennende teknologisk kappløp der Edisons fonograf, Bell & Tainters graffofon og Emil Berliners grammofon konkurrerer. Grammofonen blir etterhvert den dominerende teknologien for musikkinnspillinger.

Før man lærte å massepublisere plater, var musikkutgivelser ingen enkel sak. Sangeren troppet opp studio om morgenen der det sto opptaksmaskiner på rekke og rad; hver maskin produserte kun étt eksemplar. Etter lunsjpausen var det på'n igjen med samme sangen; i sannhet en heldagsjobb.

Norsk grammofonhistorie begynner i 1904, da sangen "Irmelin Rose" ble spilt inn på plate av et omreisende studio. Programleder Jon-Anders Helseth intervjuer universitetsbibliotekar Øystein Gaukstad og Håkon B. Nilsson som kan fortelle mer om denne delen av norsk musikkhistorie. Programmet er fra 1975.

Lytt: Grammofonplatens århundre (17): Da musikken kom i riller