Glorvigen åpner Ultima

Per Arne Glorvigen synger disco, banner og roper i ny konsert for bandoneon og orkester. For komponist Hellstenius er også Alzheimer musikalsk materiale.

Per Arne Glorvigen
Foto: Siri Juell Rasmussen

Per Arne Glorvigen

Per Arne Glorvigen var festpillmusiker under Festspillene i Bergen.

Foto: NRK

Per Arne Glorvigen har 20 års-jubileum som bandoneon-spiller iår, men publikum har for lengst erfart at han også har andre talenter. Nettopp disse ønsket komponisten Henrik Hellstenius å utnytte, da han fikk bestilling på en konsert for bandoneon og orkester, fra Oslofilharmonien.

Disco og banning

Men om orkesteret hadde forstilt seg at solisten skulle synge disco og rope stygge bannord og bruke instrumentet sitt som mitraljøse og slegge, er tvilsomt. Men Henrik Hellstenius visste hva han ville: spille på både mennesket og musikeren, i solistrollen i denne konserten.

Derfor måtte det også en regissør inn i bildet. Jon Tombre har bidratt til å få form på musikeren som både skal agere, improvisere, snakke og synge, i tillegg til å traktere instrumentet.

Alzheimer som musikalsk materiale

Henrik Hellstenius

Komponist Henrik Hellstenius har skrevet konsert for bandoneonist Glorvigen

Temaet for konserten er Alzheimers sykdom, noe både komponist og solist har erfaring med i nær familie. Denne erfaringen er også en del av materialet til konserten. Så det er nødt til å bli både tragisk og komisk, sier de begge.

Men Henrik Hellstenius var ikke komponist om han ikke hadde en idé bakenfor dette, igjen. I flere verker har han ønsket å undersøke hvilke muligheter han har for å trekke inn nye elementer i konsertsalen.

- Jeg er polyfon i hue, sier han. - Jeg kan ta inn mer på én gang, enn bare musikk. Han vil finne nye virkemidler og uttrykksmåter. Slippe inn luft i samtidsmusikken, for det føles trangt, der inne... Og livet er så mye mer enn intellektuell notekonstruksjon.

Menneskelig forsonende

- Men det er klart det er risky, sier Henrik Hellstenius. Han tenker seg at folk vil kritisere og si at er banalt og at det ikke holder. Men kanskje var også det noe av meningen? Å få frem noe menneskelig forsonende, i motsetning til det perferkte?

- En stor utfordring, sier Per Arne Glorvigen. Men er det ikke derfor vi holder på, med kunst og musikk og alt?

Bandoneonkonserten urfremføres på åpningskonserten til Ultima-festivalen i Oslo Konserthus, fredag.

Konsert for bandoneon og symfoniorkester, Perte de Mémoire, Minnestap, har 5 satser:

I. Impressions/Mémoire - Inntrykk/Minner

II. L´Abysse - Avgrunnen

III. Diagnostic - Diagnose

IV. Commentaires - Kommentarer

V. A la fin de l´été - Ved sommerens slutt

Møte med solist og komponist i Musikk i brennpunktet, onsdag 1. oktober kl. 21.03

Åpningskonserten til Ultima-festivalen overføres direkte i P2, fredag 3. oktober kl. 19.30