Glomdalsmuseet 100 år!

Kan et hundre år gammelt friluftsmuseum være noe mer enn gamle bygninger ? Svaret er ja, og det handler om kulturelt mangfold.

Gammel kvinne fra Romfolket.
Foto: Scanpix

- De siste årene har vi arbeidet bevisst for å endre profilen på museet for å fange opp det kulturelle mangfoldet vi ser i samfunnet i dag, sier avdelingsdirektør Jan Hoff Jørgensen på Glomdalsmuseet på Elverum.

Kulturelt mangfold

Vietnamesisk dragedans i prosjektet ”Vietmark” på Glomdalsmuseet.

Vietnamesisk dragedans i prosjektet ”Vietmark” på Glomdalsmuseet.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Det startet som et tradisjonelt folkemuseum for nøyaktig hundre år siden, med setertun, trebygninger og alt det man forventer å finne på de klassiske folkemuseene. I dag er en fargerik vietnamesisk drage det første man møter i museets café, og en stor utstilling er viet ”Latjo Drom”,- taternes kultur. – Bare her i Elverum er det mennesker fra 60 nasjoner, og i hele Hedmark er tallet mye høyere, sier Jørgensen.

Tidlig innvandring

Jan Hoff Jørgensen i døra på en seterbygning fra Finnskogen.

Avdelingsdirektør Jan Hoff Jørgensen i døra på en seterbygning fra Finnskogen.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

I denne utgaven av Museum kan du bli med gjennom det store uteområdet, med blikk nettopp for det flerkulturelle. – Ta innvandringen fra Finland som eksempel. Det er den første, etniske gruppen som kommer til vårt distrikt, og det skjer allerede på 1600-tallet sier Jørgensen og viser rundt på tunet fra Finnskogen. Nede ved den flomdigre Glomma ligger flere samegammer, også det en folkegruppe som den dag i dag er aktive med reindrift og samisk språk innefor museets store nedslagsfelt, som strekker seg fra Røros til Kongsvinger.

Tonalt arkiv

Fjellsangen (Gjest Bårdsen).

Fjellsangen (Gjest Bårdsen).

Foto: Ivar Aaserud / Scanpix

– For hundre år siden var det bondestandens storslagenhet som sto i fremste rekke på folkemuseene, sier direktør Harald Jacobsen. – Og det handler ikke om å vrake gamle historier, men å legge nye lag til fra vår egen samtid. – Nå tar vi også med oss det flerkulturelle samfunnet, sier Jacobsen. Til slutt i Museum møter du også den sist ankomne i staben på Glomdalsmuseet, musikkarkivar Leif Ingvar Ranøien, som spiller en pols fra Røros på sin torader. Ranøien skal samle inn et bredt spekter av folkemusikk, gammeldans og historiene som knytter seg til musikken. – Og dette kommer i tillegg til arkivet vi allerede har med mer enn 20 tusen skillingsviser, sier Hoff Jørgensen.

Få med deg spennende historie i Museum, NRK P2, lørdag 17/9 kl. 16.03, og søndag 18/9 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.